Vi utvecklar ledare och ledarskap, individer och relationer

Välkommen till Mötesplatsen Developing Partner AB

Lite kort om oss

Mötesplatsen Developing Partner AB utvecklar ledare och ledarskap, individer och relationer. Vi arbetar i två affärsområden, företag/organisationer och privat. Vi har lång erfarenhet ledarskap och personlig utveckling – såväl individuellt som i grupp.

Läs mer >>

Generationsintegration

Vi har idag generationer med helt olika uppväxt-
förhållanden vad avser samhällsstruktur, värderingar och trender i uppfostran på våra arbetsplatser.

Läs mer om generationsintegration >>

Aktuellt

Fler inlägg >>