Beroende och medberoende frågor

Beroende är en sjukdom som kan visa sig på många olika sätt. Den kemiska beroendesjukdomen som alkoholism eller drogberoende är fysisk och mental. Andra former av beroendes som spel-, sex-, mat-, arbets- eller träningsberoende är en mental sjukdom som kan beskrivas som besatthet. Av Sveriges befolkning lider drygt 16% av någon form av beroendesjukdom. Ett oerhört lidande för individen och hans/hennes omgivning och enorma kostnader för företag, organisationer och samhälle.
Till detta kan läggas alla medberoende. Medberoende är man så fort ansvaret för en annan människas känslor, tankar och beteenden hamnar i ”fel knä”, det vill säga hos den medberoende. Anhöriga, vänner, arbetskamrater, chefer, professionella hjälpare är den stora riskgruppen för att bli medberoende. Vi menar att medberoende också är en sjukdom, en mental besatthet som visar sig bland annat som överansvar över andra, kontrollbehov, katastroftankar, oro, stressrelaterad ohälsa och fysisk ohälsa.