Familjeutveckling

Friskvård och styrketräning för helt vanliga familjer. Ge tid och utrymme för familjen och utveckla dina viktigaste relationer.
Familjer idag är grupper med barn, föräldrar, kanske ”bonusföräldrar” och ”bonusbarn” som inte kan luta sig på tidigare generationers erfarenheter, utan måste hitta sin egen väg och uppfinna det ”nya” familjelivet. Som grund behöver vi inom familjen skapa gemensamma vitala värden, integritet, ansvar, respekt, likvärdighet och gemenskap. De vuxnas ledarskap lägger grunden för ett gott familjeliv, en växtplats, där både vuxna och barn kan utvecklas.
Familjens värdegrund påverkar människorna som finns i familjen. ”Stämningen i familjen är det viktigaste i ett hem”, menar den välkände familjeterapeuten Jesper Juul och vi håller med honom. Vad är det då som skapar den stämning vi önskar i ett hem? Den ”energi” som vi upplever direkt vi kliver innanför dörrarna.
De flesta barn växer fortfarande upp i kärnfamiljer, åtminstone de första 8-9 åren av sitt liv. Men det blir fler och fler ensamma föräldrar och allt fler bonusfamiljer. I dag ser familjelivet ut på många olika sätt. Hur våra barn mår och hur vi som vuxna mår i familjen handlar om förmågan att samarbeta, lösa konflikter och visa omtanke. Barnen lär sig detta genom att vara en del av familjen och lära utav hur de vuxna gör. Samspelet i familjen avgör hur barnen kommer att fungera som vuxna. Det vi förr kallade barnuppfostran fungerar inte längre, istället behöver vi utveckla kvalitén på våra viktigaste relationer, de inom familjen.

Veckoslutsseminarium för parrelationen

Det är de vuxna som har ansvaret för relationerna och stämningen i familjen. Hur du och din partner tar hand om och utvecklar er parrelation är inte bara viktigt för stämningen och tryggheten i familjen, ni är också rollförebilder för era barns framtida kärleksrelationer.
Ta steget och ge dig och din partner kunskap och verktyg för att utveckla er relation till den potential relationen har.
Välkommen till ett intensivt tvådagars seminarium om Imago Par- relationsutveckling.
Läs vidare på Imago Par och gör er anmälan >>

Workshop i föräldraskap

Som seminarieledare i föräldrakurser har vi utbildats av familjeterapeuten Jesper Juul. Samhället har utvecklats i en rasande fart de senaste decennierna med globalisering, informationsflöde, IT- och kommunikationsutveckling. När det gäller ”barnuppfostran” har vi från 40-, 50- talet gått från en auktoritär uppfostringskultur via frigörelse och revolt mot den auktoritära kulturen på 60- och 70-talet och en demokratisk uppfostringskultur på 80- och 90- talet till att vi idag ”istället för barnuppfostran” behöver en ansvarsfull kultur och därmed vara föräldrar och skapa ett familjeliv på ett ”nytt sätt”.
Ge plats för familjen och delta på en tvådagars workshop i föräldraskap. Friskvård och styrketräning för helt vanliga familjer. Föräldraskap i vår tid i en ansvarsfull kultur.
Gör din anmälan här >>

Hälsofrågor

ACT – Hantera stress och främja hälsa
Stress är oundvikligt i livet! Psykisk och fysisk smärta finns hos oss alla under livets resa, smärtan är en oundviklig del av livet. En betydelsefull orsak är att vi som människa har förmåga till tankar, associationer och språk. Vi kan tänka historia och framtid vilket kan skapa oro och vi associerar många gånger dagens händelser till historiska, positiva och negativa, upplevelser vilket kan skapa stress. En av de mest betydelsefulla orsakerna till den ökade stressen i vårt samhälle är att vi tillåter att ”sätta oss under” en långvarig stress utan återhämtning. Stress i sig kan vara positivt när vi också ger oss själva tid till återhämtning, såväl fysisk som mental återhämtning.

Stress i Sverige
Den psykiska ohälsan i Sverige har markant ökat sedan mitten av 80-talet. Detta har man sett i ett flertal studier, tyvärr är det väldigt lite forskning som är gjord på vad det beror på. Det vi vet är att den psykiska ohälsan handlar om stress påverkan och brist på återhämtning och att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem. Vi vet också att förebyggande åtgärder sparar både mänskligt lidande och ekonomi.
Vi vet också att unga vuxnas ökade ohälsa bland annat beror på alla oändliga valmöjligheter och 80- 90 talets demokratiska uppfostringskultur vilket ofta innebar servande ”curlande” föräldrar. Många unga vuxna är idag otränade i att hantera livets psykiska smärta.
Vi arbetar med metoder som har en stark grund i forskningen och med ett flertal publicerade studier som visar på mycket positiva effekter för att hantera stress och främja hälsa.

För dig som vill bli bättre på att hantera stress och främja din hälsa erbjuder vi 2013 en öppen ACT kurs i att Hantera stress och främja hälsa. Kursen är totalt 12 timmar fördelad över fyra tillfällen á tre timmar per tillfälle. Kursen ligger på kvällstid med start 21 februari,
dag två 7 mars, dag tre 21 mars och dag fyra 18 april.
Gör din anmälan här>>

Beroende- och medberoende frågor

Beroende är en sjukdom som kan visa sig på många olika sätt. Den kemiska beroendesjukdomen som alkoholism eller drogberoende är fysisk och mental. Andra former av beroendes som spel-, sex-, mat-, arbets- eller träningsberoende är en mental sjukdom som kan beskrivas som besatthet. Av Sveriges befolkning lider drygt 16% av någon form av beroendesjukdom. Ett oerhört lidande för individen och hans/hennes omgivning och enorma kostnader för företag, organisationer och samhälle.
Till detta kan läggas alla medberoende. Medberoende är man så fort ansvaret för en annan människas känslor, tankar och beteenden hamnar i ”fel knä”, det vill säga hos den medberoende. Anhöriga, vänner, arbetskamrater, chefer, professionella hjälpare är den stora riskgruppen för att bli medberoende. Vi menar att medberoende också är en sjukdom, en mental besatthet som visar sig bland annat som överansvar över andra, kontrollbehov, katastroftankar, oro, stressrelaterad ohälsa och fysisk ohälsa.
Finns beroendesjukdomen i din familj? Anar du att du är medberoende? Det finns hjälp och lösning.
Kontakta oss för hjälp och rådgivning >>