Imago par- och relationsutveckling, ett alternativ till traditionell familjerådgivning

Imago är sannolikt den mest framgångsrika terapiformen för parrelationer som finns idag. Imago relationsterapi är utvecklad av de amerikanska parterapeuterna Harville Henrix och Helen Lakelly Hunt och vidareutvecklad av medarbetare på det internationella institutet för Imago-terapi i USA och av Imago-terapueter runt om i världen.

Den teoretiska grunden har sitt ursprung dels i psykodynamiska, dels i systemvetenskapliga och kognitiva teorier och metoder. Ett viktigt bidrag till utvecklingen av Imago är också ny forskning inom utvecklingspsykologin och neurofysiologisk vetenskap.

Imago är det Latinska ordet för bild och i detta sammanhang handlar det om inre bilder som vi har med oss in i ett parförhållande. Bilder som är formade ur erfarenheter, känslor och föreställningar från tidigare samspel vi haft med betydelsefulla personer i vår närhet.