Imago Par

Veckoslutsseminarium

Imago Par

Veckoslutsseminarium i Imago Par-relationsutveckling

Veckoslutsseminarier är ett erbjudande till par som är intresserade av att förbättra kvalitén i sin relation. Som har en vilja att arbeta seriöst och målinriktat med det dagliga och i en mer långsiktig process utveckla sitt förhållande. Imago Relationsterapi bygger på att ge en mer realistisk och dynamisk bild av varandra för att därigenom uppnå en djupare och mer innerlig relation.

Ett veckoslutsseminarium innehåller föredrag, övningar och demonstrationer av kommunikationsprocesser.
Även om det är flera par som träffas i en större grupp för att lyssna till teoripass och presentationer av verktyg, så kan du känna dig trygg under hela seminariet eftersom det enbart är du och din partner som delar den nya kunskapen och informationen.

Målet är att ge deltagarna en inblick i den teoretiska och praktiska bakgrunden till Imago Relationsterapi och att introducera deltagarna i Imagos verktyg för relationsutveckling.

Imago är sannolikt den mest framgångsrika tränings- och terapiformen för parrelationen som finns idag.

Imago relationsterapi är utvecklad av de amerikanska parterapeuterna Harville Hendrix och Helen Lakelly Hunt och vidareutvecklad av medarbetare på det internationella institutet för Imago-terapi i USA och av Imago-terapeuter runt om i världen.

Den teoretiska grunden har sitt ursprung dels i den psykodynamiska, dels i de systemvetenskapliga och kognitiva teorierna och metoderna.

Ett viktigt bidrag till utvecklingen av Imago är också ny forskning inom utvecklingspsykologin och neuro-fysiologisk vetenskap.

Imago är det Latinska ordet för bild och i detta sammanhang handlar det om inre bilder som vi har med oss in i ett parförhållande. Bilder som är formade ur erfarenheter, känslor och föreställningar från tidigare samspel vi har haft med betydelsefulla personer i vår närhet.

Undervisare och stödterapeuter kommer att assistera och ge personlig handledning under de olika passen.

Seminariet ger även möjlighet för psykologer och legitimerade terapeuter att ansöka till träning för utbildning till Certifierad Imagoterapeut.

Imago Par

Veckoslutseminarium i Imago-Par Relationsutveckling hos Mötesplatsen Developing Partner AB i Ulricehamn

Lördagar mellan klockan 9.30-20, Söndagar 9-17. Priset för privatperson är 5 500 SEK/par exkl. moms, och för företag 6 875 SEK/par exkl. moms.
I priserna ingår kursmaterial, förmiddagskaffe med fralla, frukt, lunch, eftermiddagskaffe båda dagarna samt en kvällsbaguette på lördagen. Vi tar emot max 7 par per grupp. Tillgång till personlig handledning vid övningarna.


Veckoslutsseminarium Grundkurs:
 7-8 mars 2015 10-11 oktober 2015

Veckoslutsseminarium Fördjupning:
 14-15 november 2015

Deltagare:

Namn (för- & efternamn)

Namn (för- & efternamn)

Faktureringsadress:

Företag (i det fall företag ska faktureras)

Namn (för- & efternamn)

Adress

Postnummer & ort

Telefon

E-post

Betalningsvillkor
Faktura skickas efter anmälan och skall vara betald före veckoslutsseminariet. Observera att vid ev. avbokning senast 30 dagar före start debiteras 500 kronor exkl. moms. Vid senare avbokning debiteras full avgift, men deltagaren kan delta kostnadsfritt vid annat tillfälle.

 Jag har tagit del av och godkänner villkoren

WP Post Tabs