Mindfulness

Mindfulness är en metod för att träna förmågan att vara medvetet närvarande här och nu och se saker och ting som de är. Att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro samt en icke dömande och icke värderande attityd. Mindfulness är ett förhållningssätt som följer med dig i livets olika skeenden.

Regelbunden träning har enligt forskningen positiv effekt på att hantera och minska stress, förbygga depression, sänka nivåer av ångest och depressiva känslor, förbättrar generell psykisk hälsa och tänkande och ge större psykologisk flexibilitet. Träning i mindfulness ökar också kroppens immunförsvar och förmåga till att självläka, förbättra sömnen, klara smärta bättre och bli smartare.

Genom kontinuerlig träning i mindfulness får vi ett sundare perspektiv till våra tankar och känslor. Vi lär oss se dem, känna dem och själva välja hur vi vill agera på dem. På så sätt blir vi friare att skapa det liv som vi själva väljer, det liv vi önskar leva.

Mindfulness i ditt personliga ledarskap

Mindfulness hjälper dig att behålla lugnet även i svåra situationer och påfrestningar. Du blir bättre på att fokusera, hantera tidspress och alla de höga krav som idag ställs på dig som människa.

Med mindfulness ökar du din självkännedom och förmåga till självrannsakan utifrån ett objektivt perspektiv, utifrån funktionalitet utan att bedöma och värdera dig. Du tar beslut som är väl förankrade i dig och ökar din integritet som individ vilket innebär större möjligheter att vara tydlig, rak, ärlig, empatisk och ödmjuk inför dig själv och gentemot andra.

Mindfulness ökar din förmåga till återhämtning och ny energi. Du fattar klokare beslut genom att du utvecklar förmågan till att se helheten såväl som detaljer genom att du får tillgång till hela din kapacitet av kunskap, kompetens, erfarenhet och alla sinnen.