Utmaningar som stärker

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Ni som följer mitt skrivande och reflekterande har under den senaste tiden varit utan läsning. Inga bortförklaringar utan enbart val av mig att prioritera bort den öppna och skrivande reflektionen för en tid. I min första reflektion för 2018 skrev jag avslutningsvis att det känns som ett utmaningens år och så känns det fortfarande. Personligen har jag många utmaningar och … Read More

Ledarskap i fokus!

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Gott Nytt År! Nu är 2018 inne på sin andra vecka och nu känns det att ett nytt verksamhetsår startat upp igen. Personligen känns det lite trevande, huvud och kropp är inte riktigt med än och jag famlar lite framåt. Förhoppningsvis beror det på att jag varit borta från arbetet i tre veckor vilket varit skönt. Att kunna vara ledig … Read More

Vad hände Leif Östling i Paradisläckan?

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Jag känner inte Leif Östling och aldrig heller mig veterligen träffat honom så jag kan inte ha några direkta åsikter om honom. Den bild jag har av honom är helt och hållet kommit från media och vid några enstaka tillfällen genom andra personer som ”känner till” honom. Genom media har jag haft en relativt positiv bild. En god man med … Read More

#metoo kampanjen sätter eld på värdegrundsutvecklingen och hur du lever den

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Äntligen har vi fått riktigt fått upp ljuset på all förnedring i den rika delen av världen. All förnedring av kvinnor, förföljda flyende, oliktänkande, homosexuella, andra troende och alla andra som enligt många inte följer normen, uppfattas som lägre stående, möjliga offer att ge sig på När du frågar de flesta av dina medmänniskor om vad som är viktiga beteenden … Read More

Rädd ledare skapar konflikt och oro

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Under de senaste veckorna har jag mött ett flertal rädda ledare. Rädda för att tappa makt, bli avslöjade som inkompetenta, att inte synas och få bekräftelse, att bli bortvalda o.s.v. Rädslorna är många och sätten att skydda sig är också många. En del blir maktfullkomliga genom att styra och domdera över allt och alla, i stora frågor och i små … Read More

Attityden – ”här har vi ett typiskt killjobb”

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Värderingar i all ära, det handlar om hur du lever och gestaltar dina värden i ditt vardagliga beteende och i de attityder du uttrycker dig i Jag var igår kväll på föräldramöte tillsammans med en av mina 15 åringar som nu ska göra sitt gymnasieval. Kvällen inleddes med ett föredra av studievägledaren, en studievägledare som jag uppfattade och fortfarande uppfattar … Read More

I have a dream

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Jag har en dröm att alla ledare leds av och lever i enlighet med sina vitala värden. Det skapar livsenergi, meningsfullhet och trygghet till och för de medarbetare hen är satt att leda. Det skapa också trygghet i alla relationer som ledaren har i form av kollegor, kunder, leverantörer etc. Ledare som lever i enlighet med sina vitala värden skapar … Read More

Värdegrundsladda ditt ledarskap

Bosse HultqvistInbjudanLeave a Comment

People leave companies because of values and managers Ledarskap är betydande, Sverige och världen behöver ledare som vill och vågar vara ledare utifrån en äkta vilja att se, utveckla och inspirera människor så att verksamheten utvecklas funktionellt och framgångsrikt. För att människor ska känna inspiration och utvecklas på arbetsplatsen måste de känna trygghet till sin ledare, en ledare som gör … Read More

Brist på ödmjukhet – AKB:s fall

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Jag följer presskonferensen med Anna Kindberg Batra och jag gör det med tårar i ögonen då jag saknar ödmjukheten. Som jag upplever det så kan jag inte skymta en enda tillstymmelse till ödmjukhet i att hon gjort något som helst fel i sitt ledarskap. Det hon säger är att det finns en otrygghet i partiet och splittring i partiet, hon … Read More

AKB – Starkt eller dumdristigt ledarskap?

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Jag följer med intresse utifrån ledarskapet hela den debatt om Anna Kindberg Batras vara eller icke varande partiledare för Moderaterna. Jag följer det utifrån ledarskapet och då tänker jag på hela ledarskapet för moderaterna och inte enbart AKB även om det är hon som står och få stå i centrum utifrån att det är henne och hennes ledarskap som kritiseras. … Read More