Om oss

 • Vi utvecklar, hjälper och stödjer ledare, individer och relationer. Är du i rollen som företag, företagare, organisation, individ, par eller familj så är vi en partner för dig.

  Värdegrund- och verksamhetsutveckling, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, konflikter, rehabilitering, stress och psykisk ohälsa, individual- och par terapi, beroende samt själavård är områden där vi är din partner.
  Vi har en långa erfarenhet av ledarskap och personlig utveckling som vi tillsammans med våra teoretiska kunskaper använder med fokus på funktionalitet för kundens bästa.

 • Vi finns i Ulricehamn med funktionella lokaler i en naturskön miljö. Därutöver reser vi dit du som kund önskar.

  För företag och organisationer fungerar vi som HR partner inom ledarskap och personalutveckling, med kompetens inom värdegrund- och verksamhetsutveckling, ledarskap, psykologi och beteendevetenskap. Vi har specialistkompetens inom psykosocial arbetsmiljö, förändringsarbete, konflikthantering och värdegrundsutveckling.

Genom företagsanpassade stöd- och utvecklingsinsatser är vi en naturlig partner till HR och ledningsfunktioner inom följande områden:

  • Värdegrundsarbete
  • Ledarutveckling
  • verksamhetsutveckling
  • Coaching och handledning
  • Ledarhjälp
  • Konflikthantering
  • Personalutveckling individuellt och i grupp
  • Psykosociala arbetsmiljöutveckling
  • Rehabiliteringsstöd
  • Beroende- och medberoende frågor
  • Övriga utvecklingsinsatser
  • Styrelsearbete

För individer, par och familjer fungerar vi som inspiration och hjälp i personlig utveckling och relationsutveckling.

 • Psykoterapi, individuell och par
 • Familjeutveckling
 • Själavård
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Beroende, 12-stegsbehandling

Rebecca Jansdotter Hultqvist

Rebecca har sin bakgrund som marknadsförare och ledare på olika nivåer. Idag konsult, terapeut, teolog, själavårdare, handledare och coach för individer, par, företag och organisationer. Diplomerad och auktoriserad samtalsterapeut inom psykosyntes, Steg 1 Integrativ Psykoterapi, Certified Imago therapist, Workshop Presenter Imago, Certifierad handledare/supervisor. Vidareutbildad inom bl a: Imago Singel, Kroppsintegrerad Mindfulness, Foundation Program of The Essential Motion Professional Training. Godkänd konsult för IPU Profilanalys. Vidareutbildad inom ACT (Acceptance Commitment Therapy/Training) för terapi och coaching samt godkänd gruppledare för ACT – att hantera stress och främja hälsa. Diplomerad seminarieledare för Jesper Juul:s Family-Lab Int. Fortbildad i Tolvstegsmodellen för beroende och medberoende. Teologi med själavårdsinriktning vid Johannelunds högskola.

Tel: 0321- 252 17
Mobil: 0705-24 17 72
E-mail: rebecca@motesplatsenab.se

Bo Hultqvist

Bosse har sin bakgrund som ekonom, marknadsförare och ledare på olika nivåer. Idag konsult och coach för företag och organisationer, främst med inriktning på ledare- och ledarskapsutveckling. Certifierad Imago educator, Certifierad för analys- och processverktyget Health SCORE. Certifierad för teamutvecklingsverktyget Element B inom The Human Element. Certified Practitioner of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP). Diplomerad instruktör i Mindfulness (MBSR). Godkänd konsult för IPU Profilanalys. Vidareutbildad inom ACT (Acceptance Commitment Therapy/Training) för terapi och coaching samt godkänd gruppledare för ACT – att hantera stress och främja hälsa. Diplomerad i Styrelsearbete.

Tel: 0321-252 27
Mobil: 0703-34 91 90
E-mail: bosse@motesplatsenab.se

Gunnar Böhm

Gunnar har sin bakgrund och erfarenhet i många års arbete med människor i psykoterapi, utvecklande samtal och som HR ansvarig. Han har arbetat med individer, familjer och grupper i terapi, handledning, utbildning och föreläsning. HR frågor och utveckling av organisationer är områden som Gunnar har god praktisk erfarenhet i sitt arbete som HR ansvarig.
Förutom egen psykoterapirörelse har Gunnar arbetat inom kommun, landsting, S:t Lukas, Svenska kyrkan och som godkänd utbildare för Suicidprevention i Väst.

Gunnar är examinerad Socionom samt utbildad i kommunikation och konflikthantering vid Göteborgs universitet. Steg 1 familjeterapi vid GSI, grundläggande psykoterapiutbildning vid GPA, leg. Psykoterapeut vid S:t Lukas samt legitimationsgrundande psykoterapiutbildning i KBT. Utbildad inom arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap, psykisk ohälsa och i Suicidprevention MHFA, VIVAT och genom SPIV. PREP-utbildare för parrelationer och Rädda barnens gruppledarutbildning barn till missbrukare. Gunnar har också många års erfarenhet av ledar- och styrelseuppdrag främst inom föreningslivet.

Tel: 0321-252 17
E-mail: gunnar@motesplatsenab.se

Allt fler människor och organisationer lever i enlighet med sina vitala värden och skapar därmed livsenergi och meningsfullhet vilket bidrar till det gemensammas bästa och skapar känslan av välbefinnande.

Vår affärsidé

Mötesplatsen Developing Partner AB utvecklar ledare och ledarskap, individer och relationer.

Vi vänder oss till dig som företag, företagare, organisation, individ, par och familj . Vi har lång erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling, personlig utveckling, psykosocial arbetsmiljö och relationsutveckling – såväl individuellt som i grupp.

Vi tillfredsställer behov av att:

 • utveckla och utvecklas.
 • leva efter vitala värderingar.
 • bidra till det gemensamma.
 • gå från insikt till handling.
 • gå från självinsikt till självrannsakan och till nytt beteende.

Vårt fokus är funktionalitet för kundens bästa. Vi arbetar processinriktat och upplevelsebaserat. Vi eftersträvar program där individens och gruppens utveckling löper parallellt.

Vår värdegrund

Tron på människan – Believe in people
Kundfokus – Customer focus
Utmanande – Challenging
Individens egna ansvar – the individual´s own responsibility
Ledarskap är betydande – Leadership is significant

Våra konkurrensfördelar

Vi uppfattas som en naturlig partner med egen erfarenhet av ledarskap och kunskap om såväl ekonomi och affärsutveckling som psykologi, själavård och beteendevetenskap.

Vi uppfattas som en trygg partner att ta hjälp av i viktiga relationer och en partner som är i framkant inom områdena ledarskap, värdegrund, relationsutveckling och rehabilitering.

Vi har en unik kombination och bredd av verktyg, kunskaper och erfarenheter som vi använder funktionellt och flexibelt för hjälp inom företags-, arbets- och privatlivet.

I varje problem en människa upplever, finns fröet till personlig utveckling och mognad