ACT – Hantera stress och främja hälsa

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Stress är oundvikligt i livet! Psykisk och fysisk smärta finns hos oss alla under livets resa, smärtan är en oundviklig del av livet. En betydelsefull orsak är att vi som människa har förmåga till tankar, associationer och språk. Vi kan tänka historia och framtid vilket kan skapa oro och vi associerar många gånger dagens händelser till historiska, positiva och negativa, upplevelser vilket kan skapa stress. En av de mest betydelsefulla orsakerna till den ökade stressen i vårt samhälle är att vi tillåter att ”sätta oss under” en långvarig stress utan återhämtning. Stress i sig kan vara positivt när vi också ger oss själva tid till återhämtning, såväl fysisk som mental återhämtning.

Stress i Sverige

Den psykiska ohälsan i Sverige har markant ökat sedan mitten av 80-talet. Detta har man sett i ett flertal studier, tyvärr är det väldigt lite forskning som är gjord på vad det beror på. Det vi vet är att den psykiska ohälsan handlar om stress påverkan och brist på återhämtning och att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem. Vi vet också att förebyggande åtgärder sparar både mänskligt lidande och ekonomi.
Vi vet också att unga vuxnas ökade ohälsa bland annat beror på alla oändliga valmöjligheter och 80- 90 talets demokratiska uppfostringskultur vilket ofta innebar servande ”curlande” föräldrar. Många unga vuxna är idag otränade i att hantera livets psykiska smärta.
Vi arbetar med metoder som har en stark grund i forskningen och med ett flertal publicerade studier som visar på mycket positiva effekter för att hantera stress och främja hälsa.

För dig som vill bli bättre på att hantera stress och främja din hälsa erbjuder vi 2013 en öppen ACT kurs i att Hantera stress och främja hälsa. Kursen är totalt 12 timmar fördelad över fyra tillfällen á tre timmar per tillfälle. Kursen ligger på kvällstid med start 21 februari, dag två 7 mars, dag tre 21 mars och dag fyra 18 april.

Gör din anmälan här >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *