Reflektion v 10

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Jag ser annonser och jag hör fler och fler som pratar om vikten av Talent Managementarbete. Med andra ord att ”vi måste sätta igång med att hitta våra framtida talanger, satsa på dem i form av utvecklingsinsatser, se till att dessa blir högpresterande, skapa belöningssystem som attraherar dem att vara kvar i företaget och fortsätta vara högpresterande, tydliggör i organisationen vilka som ska satsas på, vilka som har potential för befordran o.s.v.”

Mina reflektioner går i banor av vad det är för budskap som egentligen skickas under rubriken Talant Managmentarbete. Jag känner att i budskapet finns en segregering där allt fokus ska läggas på ett fåtal (20%) personer som benämns ”Talanger”. I min värld så är alla talanger och alla har potentialer och jag känner att vi håller på att få ett arbetssätt där vi missar massor av potentiell utveckling. Det blir också upp till den enskilde ledarens begränsning att avgöra vem som är talang.

Min slutsats är att som ledare måste du träna och utveckla ditt potentialtänk utifrån att alla människor och medarbetare har potentialer. En amerikansk undersökning säger att 70 % har mer att ge på arbetet. Hur stora värden har vi då i respektive företag som ligger outnyttjat? Kan vi som ledare inspirera och hjälpa våra medarbetare till att se och våga utveckla sina potentialer så kommer vi att få loss en enorm kraft.

Det vi som ledare också behöver vara öppna för är att min medarbetares potential kanske inte ligger inom vårt företag/arbetsområde – hur villig är du då på att hjälpa till med talangutvecklingen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *