Reflektion v. 13

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

”Vill du som ledare ha lojalitet – köp en hund”

Ja, så kan de låta (kanske inte ordagrant) från en generation av våra medarbetare, som dessutom kan sluta efter bara några månader för att företaget, arbetsplatsen och framförallt chefen inte känns rätt för dem. En annan generation tillhör dem som siktar på guldklocka för lång och trogen tjänst. Denna generation har betydligt större ångest av att lämna företaget och arbetsgivaren utifrån att de är uppfödda med budskapet ”plikten framför allt”. De är också mer förlåtande mot ”dåliga” ledare.

Hur är det att vara ledare idag? Ja, en förutsättning är att vi idag har 3 olika generationer av medarbetare som är uppfödda på 3 helt olika sätt och med helt olika budskap om hur livet är, om hur de ska föra sig och vilket fokus man ska ha i livet. Här finns inget rätt eller fel utan det är förutsättningarna för dagens ledare att förhålla sig till.

Återigen ett exempel från den sista generationen, Y-generationen. Tänk er att denna generation är uppfödd med ”alla” sociala medier där öppenhet och omedelbar feedback är grundfundament. En medarbetar från denna generation lägger upp minst en bild per dag från sin värld på Instagram och får inom 15 minuter minst 25 likes, hur inspirerande tror du att ett utvecklingssamtal per år är? Den äldre generationen önskar mer feedback men förväntar sig inte mer än någon gång per år, ”chefen har ju så mycket annat viktigare att stå i”.

Min slutsats är: Alla, oavsett generation vill vi ha en ständig kontakt med vår ledare och omgivning. Det nya är att Y-generationen väntar inte på kontakt, de tar den och de bryter den när den inte stämmer för dem. Så ni som ledare, var beredd på en ständig dialog där du och dina åsikter blir ifrågasatta. Du behöver inte tycka lika utan du behöver tycka d.v.s. ha en åsikt som du står för och du behöver våga lyssna och validera deras åsikter. Har du ingen åsikt så blir du inte respekterad, du får inget förtroende och du kommer att bli lämnad. För att kunna ha kontakt så behöver du vara både fysiskt och själsligt närvarande.

”Medarbetare lämnar sällan företaget, de lämnar ledaren”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *