Reflektion v 16

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Kan jag bryta mot min sociala gruppering?
Vi ingår alla i olika sociala grupperingar, både privat och i arbetet. Vilka grupper jag hamnar i styrs av var jag känner tillhörighet i utifrån ett antal olika kriterier. På min arbetsplats är det framförallt en känsla av gemensam kompetens, känslan av att vi lär oss tillsammans, att våra möten är meningsfulla och att jag får tillhöra just denna gruppen. 
Den grupp jag tillhör på arbetet utvecklar ett ständigt lärande, trots att vi inte har samma jobb eller jobbar i samma grupp/team. Lärandet handlar om att vi skapar en gemensam inlärningshistoria d.v.s. en gemensam erfarenhetsbank och det gör vi för att skapa meningsfullhet i en grupp som vi vill och får tillhöra.
I en organisation så blir dessa grupper en informell organisation som inte finns på papper utan de blir bara till utifrån vissa personliga kriterier. Detta är något ledarna i organisationen behöver bli medvetna om eftersom dessa märks och kan skapa oro hos ledaren (vi pratar mer om detta vid ett senare tillfälle).
Det jag funderar på nu är. Tänk att du varit med i en viss gruppering länge, du har alltså fått tillhöra och vara en i gruppen. Denna grupper har gett och ger dig energi, de stöttar dig, du har utvecklats i gruppen och du känner dig beroende av grupperingen. 
Då funderar jag på när det kommer upp en fråga som är väldigt viktig för dig och dina värderingar säger något helt annat än vad gruppen säger – kan du och vågar du gå emot gruppens mening med risk att bli utesluten?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *