Reflektion v 19

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Utvecklande ledarskap

Att ledarskap är betydande fick jag i helgen återigen bevis på genom min egen upplevelse som ledare.

Fyra dagars träning för kollegor och vi ska göra en sista övning, ett rollspel där en av rollerna är att vara coach/samtalsledare. Rollspelet blir det tuffaste exemplet som kan utspela sig i en coachsituation. Coachen klarar sig i denna svåra situation mycket bra och jag som handledare dras känslomässigt in i spelet och kan inte i den efterföljande utvärderingen och feedbacken hålla strukturen för feedback och därmed inte heller min handledarroll.

Feedbacken/utvärderingen utmynnar i en polsk riksdagssituation och coachen blir utsatt för tre som vet bäst (som coachen känner det) och jag finns inte där och tar tag i situationen och skyddar coachen som har varit i en fantastiskt utvecklande situation som NN, utifrån alla förutsättningar klarat med bravur.

Mina erfarenheter är många från dessa minuter och det som slår mig allra mest är hur viktigt det är att vi som ledare är där och stödjer, mentalt och fysiskt när våra adepter/medarbetare kastar sig ut i sina utvecklingssteg. Att vi är där och fångar upp, skyddar mot omgivningen, hjälper över trösklar o.s.v. Vi kan inte skydda mot smärtan i utvecklingen, vi ska finnas där som stöd på vägen framåt.  

Dagarna efter gick jag mina personliga utvecklingssteg genom att se min del och därmed mitt ansvar i utvecklingsprocessen.

Tack du coach som gav mig denna utveckling!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *