Reflektion v 37

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Att gå utanför min komfortzon

Att göra förändringar i mina egna beteenden upplevs många gånger som svårt. Det känns ofta enkelt när vi pratar om det med varandra eller när jag sitter på min egna kammare och tänker igenom hur det ska se ut.

Så kommer jag i situationen där jag i verkligheten ska visa mitt nya beteende och så fungerar det inte, jag fortsätter med mitt gamla beteende och förmodligen blir jag besviken på mig själv efteråt. Vad är det som händer?

Många gånger är det så att när jag hamnar i den verkliga situationen där jag ska visa mitt nya beteende så slår det snabbt som sjutton till en otäck känsla och den föder ett antal negativa tankar som gör att jag väljer mitt gamla beteende. Dessa tankar har jag med all säkerhet haft många, många gånger tidigare och de har styrt mig till mitt invanda beteende som jag vill förändra.

Det jag behöver göra är att förbereda mig på att dessa känslor och tankar kommer att komma, förbereda mig så jag kan säga till mig själv att ”Bosse, dessa tankar känner jag igen, jag har haft er förut och nu ska ni få följa med på ett nytt beteende som ni inte vill/har tänkt er” och så tar jag ett steg i den riktning som jag bestämt mig för d.v.s. gör mitt nya beteende.

När jag tar det nya steget, beteendet så tar jag också ett kliv ur min komfortzon, den zon där jag vet hur allting ser ut, hur resultatet blir osv. Med mitt kliv ur komfortzonen ger jag mig ut på nya upptäckter i min beteenderepertoar, jag får ny respons från min omgivning, jag får nya erfarenheter, jag skaffar mig en större flexibilitet att agera på olika sätt vid olika tillfällen och jag stärker min självkänsla.

Att våga är att förlora fotfästet en stund.
Att inte våga är att förlora sig själv”
                                     – Søren  Kierkegaard (1813-1855)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *