Reflektion v 38

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Att alltid kunna se det positiva i varje människa

Jag har de senaste dagarna följt valspurten, precis som många av er läsare har gjort. Jag sitter på lördagkvällen och lyssnar på den sista utmanande Tv-debatten mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Kanske en av de bättre debatterna där många av frågorna kom direkt från väljarna.

Det är inte debatten i sig jag slås av utan hur debatten avslutas och vilken reaktion detta gav. Som en sista uppgift får debattörerna i uppgift att ge varandra en uppskattning d.v.s. berätta om något som de uppskattar, tycker den andre är bra på eller ser som en styrka hos den andre. Även om de faktiskt visar på en stor ovana i detta så kan vi konstatera att helt plötsligt så uppstår det ett helt annat klimat mellan kombattanterna, nästan så man tror att de ska krama om varandra.

Denna händelse får mig att tänka på hur viktigt det är för oss ledare att balansera våra tankar och känslor för våra medarbetare. Vi har alla någon/ra medarbetare som vi är mer frustrerade på och som vi hela tiden går och är irriterade på. Tänk att du stannar upp i dina känslor och tankar om din medarbetare och ger dig tid till att se tre positiva egenskaper eller beteende som denne medarbetare har. Tar med dig dessa egenskaper i ditt inre nästa gång du möter honom eller henne och efter mötet känner efter hur detta möte blev annorlunda, även om det var så att du gjorde en tillrättavisning.

Jag lovar dig att dina medarbetare känner av hur och vad du tänker om dem. Denna känsla påverka också hur du bemöter dem och hur de svarar an på ditt bemötande. När du bemöter dem med en bättre balans mellan negativt och positivt så känner ökar den positiva respekten för dig som ledare även om själva budskapet i det du säger till medarbetaren är negativt. När du har balans i dina känslor och tankar så kanske du också upptäcker nya sidor hos din medarbetare som du kan utveckla och därmed få en bättre fungerande medarbetare.

Våga prova!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *