Reflektion v 40

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Vikten av att föregå som det goda exemplet

Hur är du som ledare, gestaltar du själv allt du förmedlar i tal och skrift? Spontant får jag ibland en känsla av att många ledare fokusera mycket på vad deras medarbetare inte gör i form av att inte hålla leveranstider, följa arbetsprocesserna, leva efter förhållningssätten i värdegrunden eller andra överenskommelser.

Min fråga till dessa ledare blir alltid – hur lever du själv efter ”alla regler och bestämmelser” som ni kommit överens om? Efter ett tag så börjar ledaren vrida sig, hitta olika förklaringar till att just för honom eller henne finns det undantag. Mitt svar blir då att så länge du som ledare inte själv lever efter den ni är överens om så kommer inte dina medarbetare att göra det heller.

Detta tycker ni säkert är glasklart och ändå är det så många ledare som irriterar sig på sina medarbetare. Mitt budskap då är att ”allt” som du irriterar dig på hos dina medarbetare finns också hos er som ledare/ledargrupp. Allt från att ni gör på samma sätt till att ni stillatigande ser på att medarbetare inte följer överenskommelser.

Summeringen av denna reflektion blir att innan du som ledare går med på en regel, process, förhållningssätt eller liknande så tänk verkligen efter så att du själv kan och kommer att gestalta detta i ditt vardagliga ledarskap och att du vågar ge feedback till de medarbetare som inte följer det överenskomna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *