Reflektion v 41

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Mitt personliga ansvar som ledare 

Vilken rubrik det blev denna gången, det går att skriva kilometervis med reflektioner om ledarens personliga ansvar och vad jag menar med detta. 

Denna vecka vill jag fokusera på grunden i det Personliga Ansvaret, som jag tycker är att som ledare se till att det jag tillför något till dem jag är satt att leda och till mig själv.

Jag behöver leda så att mina beslut, förväntningar, mål och medarbetarens vardag blir begriplig. Medarbetaren ska förstå mig som ledare, känner trygghet till mig, förstå vart jag vill leda dem och verksamheten och se mig gestalta det jag vill att de ska leva efter.

Jag behöver motivera mina medarbetare så att de lägger sin energi på Företaget genom att vi har en ömsesidig kontakt och att jag ställer hanterbara krav och ger hanterbaraförutsättningar.

I det Personliga Ansvaret ligger att jag själv som ledare ständigt reflekteraröver mitt ledarskap – hur jag lever, vad jag gestaltar och vad jag behöver utveckla/förändra.
 
För att denna del i det personliga ledaransvaret ska bli verklighet krävs närvaro, fysisk och mental.

Min reflektion bottnar sig i att jag på senare tid sett allt för många exempel där ledaren är så frånvarande att medarbetaren räknar in med dem, ser inte vart företaget är på väg, det syns ingen långsiktighet o.s.v. och det skapa lojalitet, håglöshet, kortsiktiga lösningar och sist men inte minst informellt ledarskap t o m offentligt organiserat.

En fråga att fundera över som ledare är: Varför har jag valt ledarskap?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *