Reflektion v 42

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Långsiktig ekonomisk och human hållbarhet

Jag var på ett kundmöte i förra veckan och vi förenades i en syn som jag önskar att många fler företagsledare skulle ha. Vi pratade om vad som var första steget i utveckling av företaget, är det strategier med tydliga mål eller är det en grundligt genomarbetad värdegrund. 
Frågan kan kännas något retorisk, vilket med lite eftertanke den inte är. För oss båda så var svaret att jag måste först veta mitt uppdrag, vad är det jag vill tillföra världen för något och direkt koppla på hur vill jag uppfattas d.v.s vad vill jag stå på för värdegrund, en värdegrund som jag i våt och torrt kan stå upp för även om det inte alltid är lätt. En värdegrund som vi som företag och jag som ledare och medarbetare vill bli uppfattad och bedömd efter.
Vi blev utifrån denna gemensamma syn också enade om att ska alla medarbetare stå upp för värdegrunden så måste jag arbeta med välmåendefrågan i organisationen och att detta blir en del i det strategiska arbetet.
För, som den kloke företagsledaren sa. Har jag en välmående organisation så syns det positivt i resultaträkningen. Jag kan inte peka exakt var med det finns med tal som påverkar resultatet positivt likväl som tvärt om d.v.s. en organisation som inte mår humant väl påverkar resultatet negativt.
Så vi skildes åt med en gemensam syn på att strategier, ekonomiska resultatmål och välmåendefrågorna måste arbetas med hand i hand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *