Reflektion v. 43

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Vilka signaler skickar vi som ledningsgrupp?

Jag har under de senaste veckorna varit på olika aktiviteter där jag både jobbat med ledningsgrupper och bara sett ledningsgrupper i aktion tillsammans. Jag har varit med och sett ledningsgruper som arbetat inför sina medarbetare i olika aktiviteter där syftet har varit att utveckla företaget, utveckla förhållningssätten i företaget, informera alla medarbetare samtidigt o.s.v.

En del av dessa ledningsgrupper känner jag rätt väl och jag vet att de har som mål att vara en högpresterande ledningsgrupp. Vilket innebär att de tar tydliga beslut, driver en gemensam strategi, är motiverande och inspiratörer för hela organisationen, visar på ansvar, är transparanta, var och en visar på en personlig integritet och att de har en öppet och ärlig kommunikation i gruppen.

Vilken signal skickar då en grupp där bara vd/platschef pratar och svarar på frågor, vilken signal ger gruppen när en av ledarna sitter tyst, ihopsjunken och ser nästan rädd ut eller två pratar om annat samtidigt som vd svarar på en fråga eller helt plötsligt hoppar en ledamot in och ger en allmän reprimand till alla för vissa beteenden som han/hon upplever i organisationen etc.

Ja, vi kan fortsätta med olika exempel och min reflektion är tydlig.

Våra medarbetare behöver känna sig trygga med sina ledare och ledningsgrupp. Det är en av anledningarna till att ledarna utmanas ibland av enskilda eller grupp av medarbetare och känner då medarbetaren/na att ledningsgruppen inte är en tillitsfull grupp så skapar det otrygghet och frustrationer. Med en otrygg organisation så går det bort oerhört mycket energi på fel saker.

Signalerna, de verbala och de ickeverbala är så oerhört betydelsefulla vilket innebära att ni som jobbar i en ledningsgrupp ska med jämna mellanrum ställa er frågan – vilka signaler skickar vi just nu?.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *