Reflektion v 4 o 5 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Din Aura = Din utstrålning, din glans, du som förebild

Under det senaste halvåret har jag vid ett flertal tillfällen ställt mig frågan – vilken aura har denna ledare som jag mötte idag? Med det menar jag vad känner denna ledares kollegor och medarbetare för honom/henne, vad ser medarbetaren i denna ledare, ser dom honom/henne över huvud taget?

Har du ställt dig frågan – vilken aura har jag som ledare?

Ställ dig några ärliga frågor som handlar om hur du vill att dina kollegor och medarbetare uppfattar dig. Hur skulle de beskriva dig om någon med förtroende kom och fråga dem. Vad skulle de säga att du står för, vem du är, vilka bra resp. mindre bra sidor du har, vad de uppskattar hos dig, vad de skulle vilja önska mer eller mindre av o.s.v.

Ställ dig sedan frågan – vilken aura vill jag ha, hur vill jag att mina kollegor och medarbetare ska uppfatta mig?

När du väl är där så är det viktigt att din aura blir äkta och ärlig. Vi har just nu en ny storie om en person som uppfattade sig som en stor ledare i Sverige. En man som både andra och han själv uppskattade som en mycket duktig industriman med stor kunskap och erfarenhet av att driva stora företag, göra stora affärer och sammanslagningar av verksamheter i hela världen.

Denna aura har nu helt kommit på sniskan när det uppdagats att han brukat privatflyg, jakter och jaktstugor, familje- och kompisträffar m.m. på företaget, aktieägarnas och indirekt medarbetarnas bekostnad. Till detta har han blandat in affärskorten med både sin son och svärson vilket gör att i stället för en högaktad pensionering 2016 blir det nu en sorti genom bakdörren 2015.

En ärlig och äkta aura får du enbart när du lever som du lär med fötterna på jorden. Vill du att din aura ska vara en positiv upplevelse, en förebild så handlar det först och främst om att dina kollegor och medarbetare verkligen känner att du är mentalt engagerad för ditt företag. Att du brinner för företagets bästa och att du vill dina medarbetares bästa. Detta även om det innebär att du ställer krav och driver med kostnadsfokus, måluppfyllelse och effektivitetsutveckling så länge det är i samklang med välmående och human hållbarhet.

Så ställ dig frågan – är ditt engagemang för ditt företag och dina medarbetare 100-procentigt? Är svaret JA, då har du goda förutsättningar. Är svaret NEJ, hitta då snabbt det du brinner för och byt till denna plats omgående.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *