Reflektion v 36 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Nu är det bevisat att ……

Chefer som reflekterar fattar bättre beslut. Enligt handelsforskaren Lasse Lychnells undersökning står det klart att chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet fattar bättre beslut.

För mig som under ett antal år gett ett flertal ledare i uppgift att reflektera genom att stanna upp och bara andas för att på ett distanserat sätt se och känna in vad som sker i deras vardag för att ge sig själv en större möjlighet till riktiga beslut, har jag nu även fått ett forskningsbevis på hur starkt reflektion är.

Nu ska inte jag slå mig för bröstet utan med ödmjukhet vara tacksam för att jag för ett antal år sedan kom i kontakt med mindfulness. Jag ska vara tacksam för att jag själv gav mig tusan på att utmana alla verktyg i mindfulness och våga använda dem för min egen del och i mitt arbete med ledare och medarbetare.

Det Lasse Lychnell slår fast i sin undersökning är att chefer med ett meditativt förhållningssätt får bättre relationer till alla kollegor och medarbetare, ägnar mer tid åt strategiska frågor och mer fokus på grundorsaker till problem i stället för på symtom i företaget. De har även en mer öppen och ärlig relation till medarbetare, har en ökad vilja att bidra till det goda och framförallt en större mental närvaro i svåra situationer, de blir inte så stressade och agerar därför inte reflexmässigt.

Ett meditativt förhållningssätt innebär att jag vågar lyssna på mina känslor och det är bra för det är mina känslor som styr min reptilhjärna och blir jag medveten om detta så har jag större möjlighet att hålla tillbaka reptilen och agera mer situations anpassat d.v.s. det situationen kräver.

För mig innebär detta ett ännu större fokus på reflektion och leda andra till reflektion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *