Reflektion v 38 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Det du drömmer om kan du också uppnå/genomföra

Sitter med sonen som precis har börjat högstadiet på Kunskapsskolan och han berättar om sitt skolarbete. Han började på en friskola och vi tittar på skillnaderna mellan den kommunala skolan och denna friskola, en skola som anstränger sig för att möta varje elev där de är och motivera varje elev utifrån där de är. Filosofin är att varje elev arbetar utifrån den modul/nivån de är på och när de arbetar tillsammans med andra så är de på samma nivå. Mycket mindre tid där lärarna undervisar i sal, för att i stället lägga tid på att stödja varje elev i sitt egna arbete. Det innebär å andra sidan ett mycket större eget ansvar för eleven.

Vi sitter med hans dator och får upp en bildtext som säger ”det du verkligen drömmer om kan du också uppnå/genomföra”. Sonen berättar motiverat att de saker som jag verkligen vill förverkliga kan jag också göra om jag verkligen vill. Det kommer inte alltid att vara någon enkel resa utan jag kommer att få kämpa emellanåt och då behöver jag verkligen visa vilja och känna efter om jag verkligen vill. För pappa, finns inte vilja då går det inte och eftersom jag kan drömma om det så innebär det också att då kan jag uppnå/genomföra min dröm när jag känner att det är det jag vill.

Jag konstaterar att skolan fokuserar mycket på att eleven ska hitta sin motivation, att varje elev ska känna efter vad han eller hon är motiverad av. För det är först när den rätta motivationen finns som min verkliga vilja kommer fram och när den finns så är jag också riktigt motiverad att kämpa och gå igenom de prövningar, motstånd och smärta som drömmen kan innebära att genomföra.

Motivation och vilja är de viktigaste faktorerna för att uppfylla mina drömmar.

Som ledare är det viktigt att du dessutom ställer dig frågan om det är motivationen att uppfylla ditt ego som stimulerar viljan eller om det är att göra något gott för den organisationen du leder som motiverar dig och ger dig vilja, hur ser balansen ut?

När du reflekterar om ditt ego d.v.s. vad som motiverar och driver dig så är egot lömskt så det gäller verkligen att du ”ställer dig utanför dig själv” och ser hur ditt ego påverkar de steg du tar i ditt ledarskap.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *