Reflektion v 39 o 40 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Öppen och Ärlig kommunikation – även i svåra situationer

Sitter och reflekterar över ett möte jag haft med en vd för ett företag där jag arbetet med ledningsgruppen och dess individer. Gruppen är nytillsatt sedan två år tillbaka och jag har haft förmånen att arbete tillsammans med dem sedan starten.

Det mål för ledningsgruppens arbete, funktionalitet och relation som slogs fast tidigt i processen var att ”vi ska vara en högt presterande och funktionell ledningsgrupp” och utifrån detta mål diskuterade vi fram vad detta innebär i praktiken. Vi började sedan arbeta med gruppens och varje individs utveckling i denna riktning och under de första sex, sju, åtta månaderna gick allt framåt även om vissa delar av vägen var motig (vilket det alltid är i en utvecklingsprocess).

Grunden för en hög funktionell ledningsgrupp är öppenhet och ärlighet i all kommunikation, även i kommunikationen med mig själv i min självrannsakan.

Efter ett år hade vi en större avstämning och då visade det sig att under de sista fyra, fem månaderna hade negativa saker börjat ske. Bl.a. fick vd ordentligt med kritik för hens ledarskap, hur hen ledde ledningsgruppen, hens driv, närvaro och summan var att gruppen gick tvärtemot målet.

Efter avstämningen och efterföljande insatser började gruppen fungera bättre igen för att strax därefter återfalla i den negativa trenden. Vd återföll i gamla mönster och nu när det hände igen så rasade förtroendet och respekten för hen som ledare. Vd kontaktar mig och jag börjar träffa var och en igen. Efter en kortare tid ser jag klart att grunden för frustrationen och den icke funktionella ledningsgruppen handlar till 80-90 % om vd:s ledarskap.

Utan att gå in på vad som felar så känner jag ganska omgående att det står illa till med vd:s drivkraft för bolaget. Hen har andra drivkrafter än verksamheten och dess utveckling och företaget är medlet för att tillfredsställa de andra (egoistiska) drivkrafterna. Jag ser också tydligt vad som händer med de övriga personerna i ledningsgruppen när de tappar överenskomna förhållningssätt. Summa summarisk så är läget med ledningsgruppen mycket allvarligt.

Hur ska jag agera?

För mig är svaret enkelt – öppet och ärligt, rakt till den det berör och här berör det alla. Så idag har jag för vd lagt fram hur nuläget är och vad som krävs av hen om det ska bli en ledningsgrupp enligt ursprungsmålet. Här är det en ledarresa som heter duga och för mig är detta det enda alternativet om jag ska vara en partner. I morgon träffar jag hela ledningsgruppen och de får samma information med budskapet att var och en har ett personligt ansvar att säga ja eller nej om det vill vara med på den resa vd vill göra för sig och sedan för ledningsgruppen.

Öppenhet och ärlighet kan göra ont ibland. Smärtan är dock oftast kortvarig och förhållningen möts i stort sett alltid med respekt även om vi tycker olika. Det kan göra ont att vara öppen och ärlig mot någon jag tycker om, resultatet blir att vi kommer varandra närmare och respekten ökar. I detta fallet ser jag potentialen trots att resan är lång både för vd och för gruppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *