Reflektion v 41 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Ska JAG ta ansvar genom att vara öppen och ärlig

Att vara öppen och ärlig i all kommunikation med andra och med mig själv är en del i mitt personliga ansvar som jag som ledare har. Detta är lätt att säga och kan bli svårare när det blir ett verkligt läge. En erfarenhet som jag återigen upplevde i veckan som gick

Som ni läste om i förra veckans reflektion så arbetar jag med en ledningsgrupp där kritiken mot dess vd är tydlig, när övriga ledare pratar med mig. Nu ska i ärlighetens namn sägas att vi vid en tidigare avstämningsaktivitet haft en mycket öppen och ärlig återkoppling om hur var och en upplevde samarbetet i ledningsgruppen och med vd.

Skillnaden nu är att denna gång kommer vd att träffa respektive ledare individuellt för att be var och en berätta om hur de upplever samarbetet, ledningsgruppsarbetet och vad i min bild som de tycker stämmer med deras. Allt för att vd ska förstå och få ihop sin bild med min presenterade bild. Rätt eller fel av vd kan vi just nu bortse ifrån.

Det som dock sker är att nu måste var och en våga stå för sina åsikter genom att vara öppna och ärliga. Ingen annan i gruppen kan stödja varandra genom att ”tycka lika”, ingen kan manipulera eller styra de andra eller prata i vi-form och ingen vet vad de andra har sagt eller vad vd har sagt till dem.

När jag träffade gruppen i förra veckan och berättade om hur jag ansåg läget och funktionaliteten i ledningsgruppen var d.v.s. icke funktionell samt att jag berättade om att vd valt att få träffa var och en innan hen beslutar sig för om hen ville följa min väg eller gå sin egen väg, då inträffa den väntade reaktionen. Ska jag själv sätta mig med vd för att berätta om vad jag tycker – det kommer att bli hemskt. Ja, nu är det sanningens minut och upp till var och en att stå upp för sina åsikter.

Denna reaktion är ofta förekommande på arbetsplatser. Tryckt att någon annan (i detta fall jag som konsult) ska ”ta tag” i det onda kan vara påtagligt och när det görs då blir det hemskt när som nu individen själv d.v.s. resp. ledare nu måste själv stå upp med vad h/h tycker.

Min förhoppning här är att varje ledare har en så stark integritet att de verkligen är öppna och ärliga samt att vd:s förhållning är ödmjuk, öppen, in lyssnande och förstående för då kommer det att komma något gott ur detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *