Reflektion v. 42 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Mitt meditativa förhållningssätt


Sedan många år tillbaka har jag aktivt mer eller mindre dagligen reflekterat över vad min dag har innehållit och vilka lärdomar jag fått under dagen. Sedan 5 år tillbaka har min reflektion blivit mer tydlig och funktionell genom ett meditativt förhållningssätt vilket innebär att jag reflekterar med hjälp av olika meditativa övningar, allt utifrån vilket fokus jag har utifrån den dagliga upplevelsen.
Vill du utveckla ditt reflekterande genom verktyg utifrån meditation så kommer jag under 2016 genomföra ett antal utvecklingsdagar där du kan få mer insikter och verktyg för det meditativa förhållningssättet. Du kommer inte och ska inte bli någon yoga- eller mindfulnessexpert för reflektera. Däremot behöver du öppna upp, vara nyfiken, prova dig fram och hålla ut en tid. Därefter får du svar på vad som fungerar för dig, vilka verktyg som passar dig, när och var du kan och ska aktivt reflektera.
Varför utveckla ditt reflekterande med ett meditativt förhållningssätt?
Det vi vet idag är att de ledare som har ett meditativt förhållningssätt till sitt arbete och ledarskap känner sig mindre stressade, sover bättre, är mer mentalt närvarande och har bättre relationer med sin omgivning och sig själv. Detta gör också att du som ledare i ditt ledarskap ökar din beslutsförmåga, förbättrar dina beslut, leder utifrån ett större helhetsperspektiv, ökar förmågan att se din del i olika händelser och skapar en större psykologisk flexibilitet som gör att du minskar autopiloten i dig genom att du skapar ett glapp mellan händelsen och hur du vill reagera och agera.
Ledare med integritet är en av mina grundbultar för det goda ledarskapet och genom att reflektera, reflektera med ett meditativt förhållningssätt så har du allt större möjlighet att utveckla din integritet. 
Ny arbetsvecka, nytt steg i ditt liv genom att starta upp din aktiva reflektion?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *