Reflektion v 42 o 43 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Vikten av tydlighet från ägarna


Hur ser ägardirektivet ut, frågar jag ledningsgruppen vid uppstarten av ett nytt strategiarbete. Svaret kommer inte helt oväntat, det vet vi inte för vi har så många ägare. Ja, säger jag vad viktigt det då är att veta. Ni har en styrelse som ska ge er detta direktivet. 
Som ni säkert kan förstå så fortsätter dialogen om ägarnas vilja och jag konstaterar att det finns allt för få företag där ägarna är tydliga med vad de vill med företaget vilket innebär att många företag idag är tjänstemannastyrda. I och för sig med en väldigt god vilja att göra rätt för sig utifrån en tänkt och upplevd ägarvilja.
I ägarledda företag har vi ägarviljan i vardagen när ägaren själv är vd och styr den dagliga verksamheten. Risken här är att övrig ledning blir ”följeslagare”. Sedan har vi företag där ägaren tagit pension från sitt vd-skap och är ordförande i styrelsen. Den anställde vd får då ofta i ett outtalat direktiv uppgiften att fortsätta arbeta och driva företaget precis som ägaren gjorde vilket blir näst intill omöjligt och risken för ägaren/ordföranden blir detaljstyrande. Sedan har vi företagen som är kundägda och/eller medlemsägda där styrelsen utses av medlemmarna. Risken här är att vi kör på som vanligt och händer det något utvecklande så är det tack vare en driven vd som vill något. Viljan kan vara utifrån medlemmens bästa och den kan vara helt utifrån vd:s ego vilket inte alls är det som är medlemmarnas vilja. 
I alla situationer är det viktigt att styrelsen tar sitt ansvar med att tydliggöra ägarens vilja och driver denna i styrelsearbetet och mot vd. Det är en dynamik som är viktig för vd och företaget. En tydlig ägarvilja är också viktig när vd inte uppfyller viljan och företaget tvingas byta vd. 
En tydlig ägarvilja är också vd:s möjlighet att ställa tydliga förväntningar på sin ledningsgrupp och ställa ut en tydlig riktlinje för hela företaget och dess medarbetare. Utifrån en tydlig ägarvilja kan vi skapa ett engagemang i hela företaget om jag delegera och låter medarbetarna engageras i utvecklingen av hur företaget ska leverera ägarviljan.
I mitt företagsexempel sker just detta att alla medarbetare engageras trots att ägarviljan är otydlig. Vid ett styrelseseminarie blev det tydligt att viljan är otydlig samtidigt som vd ändå styrt företaget i den riktning som styrelsen i efterhand kan säga vara ägarviljan och det bästa för medlemmarna. Allt tack vare en vd som tänkt och agerat utifrån ägarnas (medlemmarnas) bästa och vilja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *