Reflektion v 48 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Personalenergi en kraft att beakta

Under de senaste veckorna har jag arbetat både med strategiskt arbete värdegrundsarbete. Visst, de hänger ihop och arbetet görs ofta sammanhängande. Strunt i själva formalian om vad som gör när ock så vidare. det jag vill berätta är om den kraft, energin som finns runt dessa frågor hos vår personal.

Vid två tillfällen har jag under de senaste veckorna arbetat med personaldagar, det vill säga där all personal varit medverkande i de strategiska frågorna och i värdegrundsfrågan för respektive företag.

Det som slår mig när jag dels reflekterar efter själva dagarna där jag känner in stämning, energin hos den medverkande personalen, det jag hör i form av kommentarer eller frågor och det jag ser när vi drar förutsättningarna och de strategiska frågorna så konstaterar jag att det finns en riktigt genuin vilja hos all personal att sätta sig in i företagets framtid, vad ”vi” ska stå för som företag, vart vi ska de närmaste 3-5 åren och överhuvud taget en vilja att göra något gott för företaget och framförallt för dess kunder.

När jag nu sammanställer de olika frågeställningarna som diskuterats så besannas min känsla. Viljan till framgång finns där, viljan att ta ansvar finns där, viljan att lösa och klara av det som oroar finns där, vilja att samarbeta över/mellan avdelningar finns där – ja, överhuvudtaget en riktigt genuin och ärlig vilja att medverka, ta ansvar och utveckla sig själv och företaget finns där.

Jag tror och lever efter, att tack vare att alla medarbetar blir lyssnade på, får vara delaktiga och synligen vara med och påverka företagets framtid och värdegrund så känner varje medarbetare en meningsfullhet och samhörighet med varandra och deras affär. Tack vare att det visas respekt för varje medarbetares förmåga att bidra så tar också varje medarbetare ansvar för att bidra.

Tänk vilken kraft det är när alla medarbetare bidrar och tar ansvar! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *