Reflektion v 51 o 52 – 2015

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Det som existerar ute i organisationen existerar också i ledningen

Jag tror jag har skrivit en reflektion under denna rubrik tidigare och när jag idag reflekterar över mina upplevelser av 2015 så kommer jag åter till rubriken. Den är så tydlig och det finna åtskilliga exempel på detta och tyvärr är det de negativa exemplen som först kommer fram i min reflektion.

Jag har under året mött en hel del frågeställningar om arbetsgrupper eller personer i en arbetsgrupp som inte fungerar, mår dåligt, är stressade eller liknande. Vd eller motsvarande diskuterar med mig och jag får uppdrag att rådgöra med dess chef, träffa och lyssna av gruppen, träffa de individer som är stressade eller motsvarande insatser.

Visst, det finns många orsaker till icke välmående hos olika personer och grupper. Det som dock slår mig alla gånger är bristen på ledarskap. Det blir alltid, och jag menar alltid en extra insats med gruppens ledare. Det jag möter är ledare som egentligen inte vill vara ledare, ledare som inte vågar vara ledare, ledare som vågar vara ledare och som inte har något stöd av sin ledare.

När jag analyserar d.v.s. reflektera över vad jag upplever så ser jag alltid, som sagt alltid att den brist på ledarskap jag ser ute i organisationen den finns alltid i högsta ledningen och ledningsgruppen.  

Ledarskap utan integritet, tydlighet, fysisk och mental närvaro, ärlighet, mod, empati och ödmjukhet som gömmer sig bakom olika diffusa skäl att göra något åt det ledarskapet som ute i organisationen kommer alltid att ha motsvarande ledare ute i organisationen med arbetsgrupper som mår dåligt, fungerar dåligt och presterar svagt i sin organisation.

Glädjande så finns det absolut motsatser, motsatser som inte jag möter med ovanstående uppdragsförfrågningar. För mig krävs det reflektion för att se detta, det är så lätt även för mig att bara gå på det negativa som jag upplever.

Jag har en ny uppdragsgivare, ett internationellt industriföretag där definitivt motsatsen råder. VD börjar med att utveckla och avveckla i ledningsgruppen. Arbetar med tydlighet i den strategiska inriktningen, satsar på långsiktig ledarutveckling och ledarstöd, jobbar med värdegrundsfrågan och ser till att hela bolaget är delaktigt i alla utvecklingsfrågorna. Upplevelse av stress hos medarbetarna finns inte på deras karta trots att de har hur mycket som helst att göra och de gör det kanonresultat på kanonresultat, tar marknadsandelar på marknadsandelar.

Här finns en VD och koncernchef som är eftertänksam (reflekterande), ärlig, rak, tydlig och modig. Till detta har han en stor portion med empati och ödmjukhet. Han uppträder lika såväl mot sig själv som mot alla sina medarbetare och han är såväl fysiskt som mentalt närvarande. Det innebär ingen problemlös organisation utan det innebär en organisation som tar itu med sina problem, i tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *