Reflektion v 12 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Reflektion – ett verktyg i min personliga utveckling
Denna veckas reflektion handlar om mig och mitt personliga ledarskap över mig själv. Vad som händer när jag är i perioder av kaos och ifrågasättande av vem jag är och vad jag gör. Kort tänkte jag berätta om hur mitt sätt att reflektera påverkar mig som person, hur jag mår på vägen till någon form av slut och vad som ofta kommer ur en sådan period.
Jag har under en de senaste månaderna känt någon form av olust kopplat till mitt arbete och detta sker med jämna mellanrum vart annat, vart tredje år och resultatet blir oftast ett nytt fokus i arbetet som också innehåller en form av personlig utveckling, nya steg för mig som yrkesman och som individ.
Denna gången har olusten mer bestått av en känsla som sagt mig ”du fokuserar på fel uppdrag/kunder”. Utifrån detta har mina reflektioner de senaste månaderna mycket handlat om att stanna upp, släppa allt fokus på det jag arbetat med eller mina kunder för att, som det heter bara vara i nuet för att se vad som kommer till mig och vad som sker hos mig när jag inte fokuserar eller uppmärksammar någon ting, bara andningen. Det jag har gjort är att i inledningen av reflektionen har jag sagt för mig själv, ”gud, vill du leda mig idag”.
Ja, jag tror på något större än mig själv och jag kallar det för gud. Jag är övertygad att min inre kraft kommer utifrån. När jag enbart kämpar med min kraft inifrån blir det alltid mitt ego som börjar styra mig och den styrningen är kortsiktig och styrs av någon form av rädsla/oro.
Hur som helst så har min reflektion under denna tid först styrts av mitt ego och rädsla vilket gjort att jag varit alldeles för otydlig och dålig kravställare mot vissa kunder. Detta har fått mig at känna oro, otillfredsställelse och framförallt beroende av dem vilket gör att jag tappar objektiviteten, klarsyntheten, att utmana o.s.v.
Så i fredags hände något. Allt gick upp för mig i en oerhörd tydlig känsla av att mitt livsuppdrag är att verkligen arbeta med människors relationer. Relationen med er själva och utifrån detta med andra. Att stödja alla jag möter att skapa en relationsenergi som kommer från något större än människan, in i människan jag möter som de kan använda för att leda sig själv och andra. Allt i syfte att få individer att må själsligt och fysiskt bra, att individer att ledas så fullt ut som möjligt av individens vitala värden i stället för egot/rädslan.
Mitt huvudfokus kommer att vara ledare som är satt att leda andra. Jag kommer bl.a. att  arrangera föreläsningsdagar med efterföljande individuell coaching där ledare ska få större insikter om vikten av vad som styr deras ledarskap och hur de kan arbeta med sig själva för att bli ledare som får medarbetare att må väl. Detta innebär djupare personliga processer för varje person jag möter. Det innebär att jag kommer vara tydlig med den personliga processen, varför den är viktig och att är de inte beredda till detta så är inte jag deras uppdragstagare.

För mig innebär det att fortsätta reflektera med nuet som utgångspunkt och be om att bli ledd framåt till det som jag upplever är det jag ska göra för att få ytterligare styrka i mitt fokus och se på vilket sätt jag ska agera framåt utan att mitt ego tar över

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *