Reflektion v 15 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Reflektion – kan Mindfulness vara verktyget till att bygga min ledningsgrupp?
Jag har just nu ett mycket spännande uppdrag som nu i inledningen innebära att jag enbart arbetar med företagets VD tillika delägare, företaget är ett familjeägt företag. Uppdraget började med att VD kom till mig och önskade att få utveckla sin ledningsgrupp i ledarskap, att jobba i en ledningsgrupp och inte minst få en såväl dynamisk som trygg ledningsgrupp.
Efter lite diskussion med VD så enades vi om att detta är ett långsiktigt arbete där vi ska ta steg för steg med mycket reflektion mellan stegen (och som ni alla vet så innebär reflektion för mig att vi använder oss av olika Mindfulnessverktyg).
Några av anledningarna till att det var viktigt för mig att vi var överens om att det var ett långsiktigt arbete är att företaget har idag egentligen inte någon fungerande ledningsgrupp även om det finns ansvariga för de olik avdelningar som rent formellt skulle kunna fungera som en ledningsgrupp. En annan anledning är att idag styrs ”alla” frågor upp till VD vilket innebär att de avdelningsansvariga idag inte fungerar fullt ut som ledare. En tredje anledning är att bygga en ny organisation i verkligenheten med människor kommer att ta tid och måste få ta tid för att det ska bli långsiktigt hållbart såväl ekonomiskt, funktionellt som humant.
Jag och VD har träffats ett antal gånger och jobbat med VD som ledare och successivt utvecklat en övergripande vision för företaget och tankar om vad VD förväntar sig av sin ledningsgrupp och de olika rollerna. Vi har också satt upp tydliga funktions- och egenskapskrav på de olika rollerna som ska ingå i ledningsgruppen för att se så vi kan bygga en ledarstab som innebär att VD kan jobba med ett tydligt delegerat ansvar för de olika delarna i företaget. I detta jobbet har vi hela tiden jobbat med reflektion mellan gångerna, såväl för VD som för mig och alltid har vi båda kommit fram till att det vi trodde var glasklart visade sig att det fanns flera frågetecken runt och de vi var lite mer svävande/otydliga om blev glasklara med lite justeringar som vi båda kom fram till under reflektionen. Ett spännande resultat av reflektion.
Nu börjar nästa stora steg, att bilda ledningsgrupp. Det stora jobbet här är att på de sex mest prioriterade rollerna, där alla inte ska ingå i ledningsgruppen så har vi idag enligt VD bara en person som är självklar att träda in i rollen och i ledningsgruppen. Det innebär att vi ska titta på samtliga personer som finns på rollerna idag, inklusive den självklara personen för att se vilken potential dessa har. Om det är en potential som vi önskar gäller det att se hur vi tar fram den, om det inte är den potential vi önskar så kommer ett tuffare jobba att få individen att se och förstå detta samt att personen själv våga ta ansvar för att han/hon ska göra något annat inom eller utanför företaget.

Här kommer det att krävas mycket reflektion med Mindfulnessverktyg för att verkligen kunna vara närvarande och känna in de olika potentialerna och utifrån detta stödja respektive individ till för dem rätt utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *