Reflektion v 18 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Individuell coaching – din start till reflekterande ledarskap               
Att utveckla sig själv och sina beteende är kanske idag en av de mest efterfrågade kompetensbehoven som vi ser. Fler och fler hör av sig och vill, som de säger, få något för sig själv och sin personliga utveckling.
Det underliggande behoven kan vara av olika slag, allt från att någon vill starta om helt i livet till någon som vill ändra ett beteende som de ser behov av att ändra eller utveckla. I detta ligger också för många ett underliggande stresspåslag i form av att de känner sig inte helt tillfreds med livet och där de är i livet.
Oavsett det underliggande behovet så ser vi att upplevelsen och resultaten från den individuella coachingen är allt som oftast mycket positiv. Den berörda individen kommer tillbaka med känslan av att de känner sig allt mer stabila i livet även om de inte är så. De upplever att de har fått en mycket större förståelse för varför de reagerar som de gör, agerar som de gör och verktyg till att hantera omständigheter som de hamnar i. De känner sig också att de fått med sig verktyg som gör att de kan fortsätta på egen hand att utveckla sig själv, träna nya beteenden på egen hand, våga se sina tillkortakommande utan att bli stressade, våga säga att detta är jag inte så bra på eller detta är du bättre på o.s.v.
Vad är då grunden till denna positiva upplevelse av den individuella coachingen?
Det jag tror är att här får individen en utvecklingsresa där jag som coach enbart ägnar mig åt just den individ jag har framför mig. I denna kontakt får också individen klart för sig att många av livets motgångar och frågeställningar är helt normala och kanske också det som är vägen framåt d.v.s. det är inget onormalt att uppleva och känna frustration ”that´s live”. I resan får också individen de insikter om sig själv, verktyg och stöd på vägen som de behöver för att våga och kunna göra en utvecklingsresa. Sist men in inte minst så får individen alltid böra reflektera utifrån ett mindfullt förhållningssätt där de dagligen får ”lära av livets erfarenheter” vilket många kommer tillbaka och vittnar om att detta har gjort dem till en lugnare person som dagligen lär sig nya erfarenheter på ett medvetet sätt.

Jag vet att jag tjatar om vikten av att reflektera utifrån ett mindfullt förhållningssätt och det gör jag för att jag dagligen ser hur bra detta verktyg är för livet, mitt liv och andras liv. Detta stärker mig till att fortsätta tjata om reflektionens kraft. Har du börjat än?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *