Reflektion v 51 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Det kärleksfulla ledarskapet – känns mjukis
En fråga jag fick här om dagen var att kärleksfullt ledarskap, då kan jag ju inte vara tuff och hård som ledare?Vad känner du för den frågan?
För mig handlar det kärleksfulla ledarskapet om vilken grund d.v.s. värdering och syn jag har till mina medmänniskor och medarbetare. För mig handlar det kärleksfull ledarskapet att jag verkligen visar att jag på djupet av mig själv tror gott om människan, tror att människor kan och vill. För mig handlar det om att på djupet visa respekt och tillit till människan, att hen vill och kan ta ansvar, ansvar för sin del i en kontext som är större än hen själv och hens arbetsområde.
Ett exempel från det verkliga livet är ett större uppdrag jag har med ett företag där vi arbetar med företagets strategier och värdegrund. Den stora aktiviteten är just att lita på alla ledare och medarbetare.
Det handlar om att i första etappen får alla medarbetare vara med och ge sina synpunkter och funderingar på de strategier som arbetats fram, att vi har inventerat allas värderingar för att utifrån de ge förslag på företagets nya värdegrund. Nu i nästa steg kommer alla ledare att fortsätta diskussionerna i sina respektive arbetsgrupper vad strategierna innebär för dem och hur de ska kunna vara en aktiv del och bidra till strategiernas uppfyllande samt diskutera på vilket sätt de i sin arbetsgrupp ska gestalta den gemensamma värdegrunden.
Pessimisten kommer här att fråga om inte det finns en risk att olika grupper kommer fram till helt olika aktiviteter eller beteenden kopplat till värdegrunden som är motstridiga. Jag är här helt övertygad och min erfarenhet säger att alla människor och medarbetare vill väl. De tar sitt ansvar och vill bidra till det goda och till det gemensamma på ett positivt sätt för alla.
Ledarna får en möjlighet att vara tydliga med vilka förväntningar de har på arbetet och värdegrundsbeteenden, medarbetarna får en möjlighet att påverka sin vardag och tillsammans med sina ledare komma överens om hur de ska ha det tillsammans och hur de ska bidra på bästa sättet till företagets välmående och framgång.
Att ledarna får vara tydliga med vad de förväntar sig av gruppen och samtidigt öppna för diskussioner och medarbetarnas idéer är respektfullt och tillitsfullt, ej mesigt. Medarbetare som visas respekt och tillit visar respekt och ansvarstagande tillbaka.
Om du vänder och leder med skrämsel och hot så får du som ledare samma sak tillbaka utifrån medarbetarnas behov av att skydda sin rädsla. Rädda medarbetare tar inget ansvar för då kan de bli kritiserade, rädda medarbetare skyddar sig, blir fega och gör precis det som de blir tillsagda och inte ett uns mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *