Reflektion v 52 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Reflektion 2016 – årsbokslut
För mig är det en allvarets och glädjens stund att reflektera över det gångna året, minnas alla möten och upplevelser jag haft under 2016. Möten där individer tagit steg i sina personliga liv och organisationer utvecklats.
När jag tittar på världen i stort så finns det tyvärr flera tragedier och negativa händelser som under året har påverkat oss alla. Det finns ännu fler positiva initiativ och händelser i stor och i liten skala som jag väljer att fokusera på. När vi uppmärksammar och ge energi till allt gott som sker stärker det oss som individer och organisationer så att vi fortsatt orkar utmana det destruktiva i världen.
Min ledstjärna i mitt dagliga arbete är vår ledarfilosofi, kärleksfullt ledarskap. En ledarfilosofi där vi på djupet av oss själva ärligt tror på människan, att varje individ vill och kan bidra till det goda, att varje individ kan ta ansvar för sig själv, sin utveckling och sitt uppdrag i en kontext som är större än hen själv och hens arbetsområde.
Kärleksfullt ledarskap handlar också om att som individ och organisation tydliggör de grundläggande vitala värden som får styra i stället för att rädsla, själviskhet och kontroll tar över. När vitala värden får genomsyra ledarskap över oss själva, i våra familjer och i våra organisationer utvecklas ett ledarskap med integritet. Vi blir tydliga med våra val, vad vi står för och hur vi ser på vår omgivning. Detta skapar trygghet och tillit till oss som ledare och människor. Det minska också stress både hos oss själva och hos de vi satta att leda.  
Jag har under året fått uppleva hur individer och organisationen har utvecklats genom tydliggörandet av sina djupa vitala värden. Detta är en fantastiskt meningsskapande kraft som leder till att fler människor och organisationer upplever välbefinnande och en bättre värld.
Med denna reflektion önskar jag dig en riktigt God jul och ett Gott Nytt År. Årets julklappar har vi gett till utsatta barn i Rumänien, Ukraina, Moldavien och Georgien som förmedlas via Svenska kyrkan.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *