I have a dream

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Jag har en dröm att alla ledare leds av och lever i enlighet med sina vitala värden. Det skapar livsenergi, meningsfullhet och trygghet till och för de medarbetare hen är satt att leda. Det skapa också trygghet i alla relationer som ledaren har i form av kollegor, kunder, leverantörer etc.

Ledare som lever i enlighet med sina vitala värden skapar ett ärligt ledarskap där all omgivning vet vad hen står för och ledaren kan gå rakryggad genom alla frågor och frågeställningar. Även när de väljer att gå emot sina värden.

Vad jag säger är att ledarskap är betydande och i en värld där jag som ledare är satt att leda människor från olika kulturer, bakgrunder, viljor och önskemål så är det viktigt att jag som ledare skapar en långsiktig positiv respekt och trygghet genom att jag är tydlig med vad jag står för d.v.s. tydlig med min ledarfilosofi och värdegrund.

Undersökningar som är nyligen gjord säger att 75 % av våra medarbetare och kollegor tycker att fika- och lunchraster är glädjeämnena på arbetet, 10 % uppskattar och gläds när de kan förstöra något i processen s.k. Destroyers och enbart 15 % känner en genuin arbetsglädje. Detta är något att tänka på och en utmaning för alla ledare. Sedan finns det mycket som säger att siffrorna är de samma o ledagruppen och det är också liknande siffror om vi ställer frågan om hur människor upplever sitt totala liv

Hur som helst så behöver vi ledare som vill och vågar vara ledare utifrån en äkta vilja att se, utveckla och inspirera människor så att verksamheten och medarbetarna utvecklas funktionellt och framgångsrikt i en glädjefull vardag.

Ett grundrecept är att ledaren drivs av sina vitala värden.

Är du ledare så har du nu chansen till att utveckla ditt värdegrundsbaserade ledarskap och ladda ditt ledarskap utifrån din värden. Titta in på www.motesplatsenab.se och läs mer om utvecklingsprogrammet som genomförs i tre olika omgångar under våren 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *