Konflikträdslan – en farsot i ditt ledarskap!

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

En känsla och upplevelse som jag gått med länge är hur mycket konflikter, motsättningar, tyckande och framförallt energitapp som just konflikträdslan hos oss svenskar.

Mer påtagligt för mig i mitt arbete är det när jag ser detta i organisationer och då framförallt hos ledare. Tyvärr de är många ledare som lever med en stark rädsla för att ta i saker som de inte är nöjda med. Detta ger också en rädslan för att vara tydliga med vad de står för och vad de förväntar sig av sina medarbetare.

Effekten av konflikträdsla blir otydlighet. Medarbetare vet inte vad som gäller, vad som förväntas av dem och vad ledaren egentligen tycker och tänker. Effekten blir också att ingen annan i organisationen vågar ta tag i eller ta upp saker som de inte är nöjda med.

Resultatet blir att korridorsnacket frodas, det negativa informella ledarskapet får luft och den enskilde medarbetaren vågar inte säga ifrån eftersom hen vet inte hur ledaren kommer att agera om det uppstår en motsättning eller meningsskiljaktighet.

Det blir en otrygg organisation, medarbetare drivs av rädsla för att göra fel eller stöta sig med någon, massor av tid går att prata om varandra, inre stress och otillfredsställelse ökar vilket gör att vi tappar en oerhörd massa energi som vi skulle kunna använda till det vi är på arbetet för d.v.s. driva affärerna framåt, skapa nöjda kunder, känna meningsfullhet och arbetsglädje.

Konflikter, motsättningar och annat negativt som tar energi ifrån oss ska tas i med så fort som möjligt. Får det finnas i kvar i organisationen så blir det som med en gammal ost i kylskåpet som möglar, det smittar och sätter dålig smak på allt annat i kylskåpet d.v.s. organisationen.

Konflikter, motsättningar och negativa händelser är en helt normal förekomst där människor är tillsammans och det är ledarens uppgift att ta tag i dessa så fort som möjligt och skapa en kultur där det är okej att ha motsättningar och tycka annorlunda på ett sätt där vi respekterar varandra och varandras åsikter.

I alla konflikter är det också av största vikt att var och en gör sin självrannsakan innan ”jag” kastar mig på någon annan. Det innebär att jag ställer mig själv frågan, ”på vilket sätt handlar det jag känner och tycker om mig själv?”.

Det är ledarens ansvar och uppgift att se till så ingen mår dåligt på grund av konflikter som det inte tas i. Det är också ledarens uppgift att skapa en arbetsplats där respektfullhet, tydlighet, ödmjukhet och självrannsakan gäller.

Det ingår i det jag kallar för ledarskap med integritet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *