Företag & Organisation

På företagsmarknaden är vi din HR partner inom ledarskap, personalutveckling, psykosocial arbetsmiljö, stress och psykisk ohälsa.

Våra uppdragsgivare är såväl det privata näringslivet, produktions- och tjänstesektorn, som den offentliga sektorn.

Många av våra uppdrag handlar om värdegrundsutveckling, förändring, samarbetes- och relationsutveckling. Det är relationer i en ledningsgrupp, arbetsgrupp, hela företaget/arbetsplatsen, relationer mellan ledare och medarbetare, relationsutveckling mot kunder och andra relationer utanför företaget samt, det viktigaste, relationen till mig själv.

Våra uppdrag är utifrån ett brett ledarspektrum vilket innebär att vi arbetar med utveckling av det individuella ledarskapet, utvecklar ledargrupper och ledningsgrupper i ledarskap, det personliga ledarskapet och att arbeta i en ledningsgrupp. Uppdragen är allt från korta föreläsningar till långa utvecklingsprogram

Vi stödjer arbetsgrupper i deras utveckling och lärande för att öka produktiviteten, kompetensen, arbetsglädje, gå igenomolika former av konfliktperioder och uppdrag som syftar till att utveckla såväl individen som gruppen.

Vi stödjer ledningsgrupper i utveckling av de strategiska frågorna, i arbete med värdegrund och förhållningssätt, i arbetet med kund- och servicekoncept samt övriga organisations- och ledningsfrågor.

Hälsosamt, humant och hållbart ledarskap är en del av vår filosofi och utifrån detta arbetar vi som hälsocoacher med fokus på den psykiska hälsan. Arbetet utgår från att arbeta både med de akuta fall av psykisk ohälsa som uppstår och samtidigt arbeta förebyggande och utvecklande av det hälsosamma ledarskapet.

Att förstå och arbeta över olika generationer är uppdrag som blir allt vanligare för oss. Här handlar det om att utveckla ett ledarskap med hög integritet samt att få individer att se styrkor och möjligheter med olika generationers behov och beteende.

Utöver de mer planerade uppdragen får vi många gånger gå in i akuta problemområden som konfliktsituationer, akuta personalfrågor, föreläsningstimmar i specifika fördjupningsfrågor, coachstöd till ledare i förändringsarbeten, stöd till anställda i uppsägningssituationer och andra personal- och ledarfrågor utifrån det förtroendet vi har hos våra uppdragsgivare.

 • Ledarskap

  Ledarskap är betydande. ”People don´t leave companies – People leave bosses”. Ledarskap handlar om att se, utveckla och… Läs mer

 • Värdegrundsutveckling

  Företagets och organisationens värdegrund är dess själ. För att utveckla en levande värdegrund krävs… Läs mer

 • Ledarstöd

  Ibland behöver ledare uppbackning och kompletterande hjälp utifrån. Det innebär att vi med våra erfarenheter, kunskaper och… Läs mer

 • Coaching och handledning

  Coaching handlar om att inspirera och hjälpa människor att hjälpa sig själv i vardagen. Handledning innebär regelbundet återkommande träffar i mindre grupp under ledning av en handledare. Läs mer

 • Psykosocial arbetsmiljö, stress och beroende

  Den psykosociala arbetsmiljön handlar om medarbetarnas psykiska hälsa och välmående. Det som motiverar oss i den psykosociala arbetsmiljön är… Läs mer

I varje problem en människa upplever, finns fröet till personlig utveckling och mognad

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig?

Skicka ett meddelande eller ring oss för att få veta mer!

Kontakta oss