Värdegrundsladda ditt ledarskap


Kursinbjudan

Placeholder

Ledarskap är betydande, Sverige och världen behöver ledare som vill och vågar vara ledare utifrån en äkta vilja att se, utveckla och inspirera människor så att verksamheten utvecklas funktionellt och framgångsrikt.

För att människor ska känna inspiration och utvecklas på arbetsplatsen måste de känna trygghet till sin ledare, en ledare som gör saker och ting begripligt och meningsfullt.

Tryggheten i ledarskapet kommer genom ledare som är äkta och ärliga i sitt ledarskap och som vågar stå upp för och drivs av sina vitala värden i stället för att de drivs av rädsla och själviskhet.

Vill du utveckla och värdegrundsladda ditt ledarskap är du välkommen till något av våren 2018 års utvecklingsprogram för ledare i att Värdegrundsladda ditt ledarskap.

Programmet vänder sig till dig som är satt att leda andra människor, som vill utveckla ditt ledarskap och som vill bli tryggare i ditt ledarskap.

Programmet ger dig en möjlighet att stanna upp och reflektera runt ditt ledarskap. Det ger dig möjlighet till en djupare insikt om dig själv och din inre ledare d.v.s. dina inre vitala värden.

Syftet med utvecklingsprogrammet är att du ska få insikt om vikten av att drivas och leva dina vitala värden i ditt ledarskap, få möjlighet att reflektera, utveckla och ladda ditt ledarskap med dina vitala värden samt få klart för dig vad som kan få dig att släppa dina värden och drivas av dina rädslor och din själviskhet.


Placeholder
Placeholder

Programmet är först en heldag med teorier, egna övningar och reflektioner samt därpå två individuella coaching- och utvecklingstillfällen à 2 timmar inom de efterföljande 3-5 veckorna.

Utbildningsplatsen är Ersta konferens och hotell, Stockholm. All information om utbildningsomgångar, tider, priser etc. läser du längre ner på sidan. Här gör du också din anmälan.

Välkommen!

Bakgrund


Grunden i vår ledarfilosofi är tron på människan/believe in people. Det innebär bl.a. att jag ärligt tror att varje individ vill och kan bidra till det goda i livet och på arbetsplatsen.

Att detta inte sker alltid beror på, som vi ser det att vi människor hindras av våra rädslor, själviskhet och ego som i mångt och mycket härstammar från din uppväxt och livshistoria. Så fort vi blir otrygga i livet, i en situation eller relation så slår vår överlevnadsstrategi in och som drivs just av rädsla, själviskhet och egoism.

Vill du bli en tryggare ledare?

Investera då kortare period i livet där du får stanna upp och reflektera om ditt ledarskap, vad som styr dig och ditt ledarskap samt få en djupare insikt i dig själv och dina vitala värden som vill leda dig, som ger dig dig trygghet och som skapar ett ledarskap med integritet.

Ett äkta ledarskap utifrån tron på människan där ledaren leds av sina vitala värden skapar ett ledarskap med  integritet vilket ger ett tryggt ledarskap och en tryggarbetsplats där medarbetare känner trygghet, meningsfullhet och arbetsglädje.

Kursupplägg


 • 1 heldag samt 2 tillfällen à två timmar för att individuellt arbeta vidare med ditt ledarskap.
 • Heldagen startar kl. 08.30 och slutar kl. 16.00 – du medverkar under hela tiden.
 • De två individuella tiderna bokas individuellt, 3-5 veckor efter heldagen.
 • Utbildningsplatsen för samtliga aktiviteter är Ersta konferens och hotell, Stockholm
 • I kursavgiften ingår material, fika och lunch
 • Anmälan görs längre ner på sidan. När du anmält dig erhåller du ett välkomstbrev som kvitto på din anmälan och vilken utbildningsomgång du har en plats i.
 • Genom hela utvecklingsprogrammet arbetar du med fokus på ditt personliga ledarskap. Programmet har därför ett processupplägg som innebär konkreta övningar och arbete för din personliga utveckling. Allt för din möjlighet till ett värdeladdat personligt ledarskap som du känner dig trygg i att gestalta.

Kursledare


Bosse Hultqvist har sin bakgrund som ekonom och marknadsförare samt en lång egen ledarerfarenhet på olika nivåer på flera företag inom försäkringsbranschen.

Sedan år 2000 har Bosse arbetet som konsult, coach och föreläsare med inriktning på ledar- och ledarskapsfrågor. Bosse har mött ett stort antal företagare, ledare, ledningsgrupp och medarbetare i mindre och större organisationer, såväl privata företag som kommunala och statliga organisationer.

Bosse brinner för ledarskap och han är tydlig med att ledarskap är betydelsefullt. Det Bosse har stärkts i genom åren är vikten av ledare som för sig själv har tydliggjort sina vitala värderingar, klargjort för sig själv vad det innebär för sitt ledarskapet och stärkt sitt mod att verkligen våga leva efter värderingarna. Det är detta som Bosse menar med ett Värdeladdat Ledarskap. Det värdeladdade ledarskapet är också grunden i Bosses ledarfilosofi – Det Kärleksfulla Ledarskapet.

Bosse är en inspirerande föreläsare och kursledare som sätter fokus på att få igång en process hos var och en. Bosse lever efter devisen ”Less talk, more work and reflection”. Det innebär en process- och upplevelsebaserad utbildning med reflektion efter upplevelser och mellan träffarna.

Kursanmälan


  Välj önskad kursomgång

  Utvecklingsomgång 1 - 2018: Heldag 26:e januari, individuellt arbete v. 6 och v. 8 OMGÅNG 1 FULLBOKAD!
  Utvecklingsomgång 2 - 2018: Heldag 9:e mars, individuellt arbete v. 12 och v. 15 OMGÅNG 2 FULLBOKAD!
  Utvecklingsomgång 3 - 2018: Heldag 4:e maj, individuellt arbete v. 20 och v. 22"] OMGÅNG 3 FULLBOKAD!

  Kursavgift

  10 500 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår material, fika och lunch
  Heldagen startar kl. 08.30 och avslutas 16.00. Du medverkar under hela tiden.
  De efterföljande individuella tiderna bokas upp individuellt genom att kursledaren
  kontaktar varje deltagare.

  Kontaktuppgifter

  Anmälnings- och betalningsvillkor

  Kursavgiften ska vara betald senast dagen före heldagsutbildningen för den utbildningsomgång som du är anmäld till.
  Vid avanmälan senast 30 dagar före kursstart debiteras 1 000 kr exkl. moms för administrativa kostnader.
  Avanmälan senare än 30 dagar före kursstart debiteras med 50 % av kursavgiften.
  Möjlighet till ett kostnadsfritt byte av utbildningsomgång har varje deltagare om bytet görs senast 30 dagar före kursstart för den utbildningsomgång som du är anmäld till.
  Byte av utbildningsomgång senare än 30 dagar före den kursstart du var anmäld till debiteras med 50 % av kursavgiften.

  Jag accepterar ovanstående anmälnings- och betalningsvillkor