Mindfulness

Mindfulness är ett verktyg för att träna uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Mindfulness är ett förhållningssätt som följer med dig i livets olika skeenden.

Regelbunden träning har enligt forskningen positiv effekt på att hantera och minska stress, förbygga depression, sänka nivåer av ångest och depressiva känslor, förbättrar generell psykisk hälsa och tänkande och ge större psykologisk flexibilitet. Träning i mindfulness ökar också kroppens immunförsvar och förmåga till att självläka, förbättra sömnen, klara smärta bättre och bli smartare. Till och med så små doser som 10 min per dag vet vi idag påverkar ditt allmäntillstånd positivt

Genom kontinuerlig träning i mindfulness får vi ett sundare perspektiv till våra tankar och känslor. Vi lär oss se dem, känna dem och själva välja hur vi vill agera på dem. På så sätt blir vi friare att skapa det liv som vi själva väljer, det liv vi önskar leva.

Mindfulness i ditt ledarskap

Mindfulness hjälper dig att behålla lugnet även i svåra situationer och påfrestningar. Du blir bättre på att fokusera, hantera tidspress och alla de höga krav som ställs på dig som ledare.

Med mindfulness ökar du din självkännedom och förmåga till självrannsakan utifrån ett objektivt perspektiv, utifrån funktionalitet utan att döma och värdera dig själv. Du tar beslut som är väl förankrade i dig utifrån dina vitala värden. du stärker din integritet som ledare vilket innebär större möjligheter att vara tydlig, rak, ärlig, empatisk och ödmjuk inför dig själv och gentemot andra.

Mindfulness ökar din förmåga till återhämtning och få ny energi. Du fattar klokare beslut genom att du utvecklar förmågan till att se helheten såväl som detaljer genom att du får tillgång till hela din kapacitet av kunskap, kompetens, erfarenhet och alla sinnen.

Mindfulness d.v.s. Medveten närvaro ökar din förmåga att i sinnesfrid se verkligheten som den är och kunna acceptera den utan att döma eller värdera.