Övriga utvecklingsinsatser

Vi uppfattas som en naturlig partner inom ledarskap med egen erfarenhet av ledarskap och kunskap om såväl ekonomi och affärsutveckling som psykologi och beteendevetenskap. Det innebär att vi får uppdrag som spänner över många ledarfrågor.

Kortare tillförordnande ledarinsatser

Som HR partner till många företag under en längre tid så känner vi till lång av våra kunders vardagliga verksamhet. I olyckliga situationer, när en rekrytering av en ny ledare drar ut på tiden eller att organisationen är i en speciell utvecklingsprocess kan vi stödja organisationen genom att vi tar ett uppdrag som ”ledare på plats”. Detta är under kortare perioder för att organisationen inte ska tappa fart och produktivitet eller orka igenom ett visst skede.