Styrelsearbete

Vi är diplomerade för styrelsearbete och tillhör Styrelseakademin.

Våra uppdrag för styrelsearbete är både att verka i styrelseuppdrag och att som konsult forma och utveckla styrelser och styrelsearbete för våra kunder.