Talent management

Talent management är en process som innebär att företaget har framtidsfokus där alla delar som handlar om mänskliga resurser knyts samman. Processen innehåller att attrahera nya medarbetare, behålla och utveckla befintlig personal samt avsluta anställningsförhållanden. Talent management innebär också att personalprocessen tydligt knyts samman med affärsmannaskap, effektivitet och arbetsgivarmärke.

Affärmannaskap

Kärnan i affärsmannaskap är att tydliggöra vad som ska åstadkommas och arbeta med målstyrning för att säkerställa att alla i organisationen gör rätt saker utifrån affärsidé och strategier, snarare än att göra saker rätt.

Effektivitet

Effektivitet är att göra rätt sak, i rätt tid till rätt kostnad. För effektivitet behövs mål som hänger ihop i en logisk kedja från toppen och ut i alla delar av organisationen. Målen ska stödja varandra.

Arbetsgivarmärke

Arbetsgivarmärket är omgivningens bild/image av företaget/organisationen och består av varumärkets styrka, medarbetarnas nöjdhet, medarbetarnas äkta lojalitet och medarbetarnas karisma. Dessa delar behöver vara i balans för att arbetsgivarmärket ska uppfattas positivt. Den yngre generationen har ett betydligt större fokus på arbetsgivarmärket än tidigare generationer och den stora frågan för dem är, – Är företaget förberett för framtiden?

Personalutveckling – Talangutveckling

Hur stora värden har vår organisation i personalresurser/talanger som vi inte använder? Vet vi vilka potentiella möjligheter som ligger i varje individ? Hur ska vi arbeta med att få våra interna talanger att blomma ut?
Detta är tre frågor som varje organisation behöver ställa sig och arbeta med strategiskt, kontinuerligt och långsiktigt.