Utvecklingsmiljö

HRO – Human Relation Organisation

HRO handlar om att skapa en verklig växtplats för människor inom organisationen. En miljö som är tillåtande och tolerant där människor stimuleras och motiveras till engagemang och ansvar. HRO är en ledar- och personalutvecklings filosofi som fokuserar på relationerna mellan människor i organisationen och relationen mellan företaget och den enskilda individen. HRO innebär att se medarbetarens potential och stödja hennes utveckling dit.
Förändringskultur
Förändring är en naturlig del av livet och all utveckling. Motstånd till förändring är lika naturligt. Vi människor vill känna tillräcklig trygghet, att vi hanterar de krav som ställs på oss, delaktighet, gemenskap, och ett visst mått av kontroll. När förändringen kommer, uppstår ett helt naturligt motstånd, som behöver respekteras och få finnas för att vi ska kunna ta oss vidare i förändringsprocessen. Inom finns också behov av både yttre och inre utveckling som i sig är en drivkraft till förändring och som behöver bekräftas för att vi ska ta vidare steg från motstånd till förändring. Förändringskultur är därför en kultur som har kunskap om hur vi människor fungerar i förändring och verktyg för att arbeta med förändring på funktionellt och naturligt sätt i vardagen.

Innovation

Innovation utifrån ett personalutvecklingsperspektiv är att skapa möjligheter i det vardagliga arbetet för människor att tänka fritt och därmed komma med innovativa idéer för företagets utveckling med fokus på kundnytta. Vi går ifrån hårt manualstyrd produktivitet till kreativ och kunskapstänkande produktivitet. I den manualstyrda produktionen av varor och tjänster har utveckling ibland gått så lång att vi begränsar och till och med hindrar innovation och kreativitet. Detta har vi inte råd i en global konkurrens där en ny idé går från tanke till produkt/tjänst på marknaden på mindre än 24 timmar. Vi menar att det ena inte utesluter det andra. Det vi behöver tillföra är mötesplatser där kreativ och kunskapstänkande kan få utrymme.

Kreativitet

Vår hjärna är inte gjord för att vara kreativ och strukturerad på samma gång. Kreativa processer behöver få sitt eget utrymme utan värderingar, krav på rätt och fel, bra eller dåligt. Kreativitet är vår mänskliga starka kraft för skapande och utveckling. En lekfull process full med allvar som kommer fram naturligt i en tillåtande atmosfär utan press.
När kreativa processen fått sitt utrymme är det dags att koppla på den mer strukturerade delen av hjärnan som tar med effektiva, ekonomiska och marknadsmässiga perspektiv.

Kunskapstänkande

Kunskapstänkande är skapa processer för att överföra kunskaper mellan medarbetare i det dagliga arbetet. Idag är den stora generationsväxlingen ett sammanhang där processer för kunskapsöverföring är viktig. Kunskapstänkande handlar också om att ha processer för att vara lyhörd för marknaden, vad kunden behöver och vad som skapar kundvärde.

Tankeledarskap

Tankeledarskap är ett förhållningssätt som tar till vara på personalens, kunskap, erfarenheter, tankar, kreativitet och idéer för att låta detta vara en väsentlig del av företagets värdekedja. Tidigare har värdekedjan för de flesta företag och organisationer utgått ifrån ett råvaru- eller produktions perspektiv. Den nya värdekedjan utgår ifrån den samlade informationen från personal och marknad. Informationen tas till vara inom organisationen genom kunskapstänkande processer som leder till nya produkter och erbjudanden.