Värdegrundsutveckling

Företagets och organisationens värdegrund är dess själ. För att utveckla en levande värdegrund krävs tid för ett proaktivt arbete, där hela organisationen är delaktig i processen. Processen behöver vara så genomgripande att varje medarbetare blir klar över och ”lever” värdegrunden i sitt dagliga arbete, såväl praktiskt som känslomässigt.
Företagets värdegrund ska synas och vara en ledstjärna i såväl externa som interna relationer och processer. Värdegrundens förhållningssätt och efterlevnad ska ge stöd och driva mot företagets långsiktiga mål och samtidigt främja välmåendet och arbetsglädjen i företaget och organisationen.
Varje ledare och medarbetare ska identifiera och komma överens om på vilket sätt de i sitt vardagliga leverne gestaltat värdegrunden och på vilket sätt detta bidrar till helheten. En värdegrund som lever är en grund för att skapa sammanhang och meningsfullhet för varje ledare och medarbetare i sitt dagliga arbete.