Värdegrundsladda ditt ledarskap

Bosse HultqvistInbjudanLeave a Comment

People leave companies because of values and managers Ledarskap är betydande, Sverige och världen behöver ledare som vill och vågar vara ledare utifrån en äkta vilja att se, utveckla och inspirera människor så att verksamheten utvecklas funktionellt och framgångsrikt. För att människor ska känna inspiration och utvecklas på arbetsplatsen måste de känna trygghet till sin ledare, en ledare som gör … Read More