Vår företagsidé

Allt fler människor och organisationer lever i enlighet med sina vitala värden och skapar därmed livsenergi och meningsfullhet vilket bidrar till det gemensammas bästa och skapar känslan av välbefinnande.

Vår affärsidé

Mötesplatsen Developing Partner AB utvecklar ledare och ledarskap, individer och relationer.

Vi vänder oss till dig som företag, företagare, organisation, individ, par och familj . Vi har lång erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling, personlig utveckling, psykosocial arbetsmiljö och relationsutveckling – såväl individuellt som i grupp.

Vi tillfredsställer behov av att:

  • utveckla och utvecklas.
  • leva efter vitala värderingar.
  • bidra till det gemensamma.
  • gå från insikt till handling.
  • gå från självinsikt till självrannsakan och till nytt beteende.

Vårt fokus är funktionalitet för kundens bästa. Vi arbetar processinriktat och
upplevelsebaserat. Vi eftersträvar program där individens och gruppens utveckling löper parallellt.

Vår värdegrund

  • Tron på människan – Believe in people
  • Kundfokus – Customer focus
  • Utmanande – Challenging
  • Individens egna ansvar – the individual´s own responsibility
  • Ledarskap är betydande – Leadership is important/significant

Våra konkurrensfördelar

Vi uppfattas som en naturlig partner med egen erfarenhet av ledarskap och kunskap om såväl ekonomi och affärsutveckling som psykologi, själavård och beteendevetenskap.

Vi uppfattas som en trygg partner att ta hjälp av i viktiga relationer och en partner som är i framkant inom områdena ledarskap, värdegrund, relationsutveckling och rehabilitering.

Vi har en unik kombination och bredd av verktyg, kunskaper och erfarenheter som vi använder funktionellt och flexibelt för hjälp inom företags-, arbets- och privatlivet.