Ledarskap

Ledarskap är betydande. ”People don´t leave companies – People leave bosses”. Ledarskap handlar om att se, utveckla och inspirera varje medarbetare så att verksamheten utvecklas funktionellt och framgångsrikt. Ledare behöver skapa sammanhang som upplevs begripliga och meningsfulla. Utmaningen är att verka i balans mellan affärsmannaskap/uppdrag och en hälsosam psykosocial arbetsmiljö. För detta krävs ett ledarskap som bygger på en vital värdegrund utifrån ett kärleksfullt människoperspektiv och kontinuerligt reflekterande.

Det Kärleksfulla ledarskapet bygger på att jag som ledare i djupet av mig själv ärligt tror på människan, att varje individ vill och kan bidra till det goda, att varje individ kan ta ansvar för sig själv, sin utveckling och sitt uppdrag i en kontext som är större än hen själv och hens arbetsområde.