Ledarutveckling

Det finns ingen examen i ledarskap, utan det är istället en ständigt pågående utvecklingsresa som grundar sig i frågan ”varför har jag valt att ägna mig åt ledarskap?” I den bästa av världar har alla ledare en äkta vision och vilja att se idéer och människor växa och utvecklas till verklig hållbar framgång.
För detta behövs ledare med integritet vilket innebär att ledaren är öppen för att bli mer och mer medveten om sina styrkor och utvecklingsområden, sin sårbarhet och sina vitala värden. Med vitala värden menar vi vad som för ledaren är viktigt och meningsfullt, vad hen vill och inte vill, vad hen gillar och inte gillar. Integritet innebär också att vara villig att träna på att gestalta sina vitala värden i aktiv handling.

Företagsledning

Som företagsledning är det viktigt att ”gå före”, vara förebilder när det gäller utveckling.
Organisationen har blicken riktad mot ledningen och hur ledarna agerar. Företagsledningens arbete med sig själva som grupp och som individer är en förebild för alla andra i organisationen att ta ansvar för och vara villig till egen utveckling. Förtroendet för ledarskapet ökar, arbetsglädjen ökar och energin i organisationen riktas mot företagets mål, resultat och verksamhetsutveckling.
Att vara en förebild innebär också att inspirera och ge möjlighet till utveckling för alla
arbetsgrupper och individer i organisationen. Företagsledningens utvecklingsarbete ger organisationen en känsla av samhörighet, trygghet och framtidstro.

Ledare- och ledargrupper

Ledarens integritet är viktig. Därför behöver varje ledare ofta stämma av sina egna vitala värden och sin ledarfilosofi med företagets värden och filosofi, så att dessa överensstämmer i allt väsentligt. Det är förutsättningen för att som ledare kunna vara autentisk/äkta i sitt sätt att leda och själv långsiktigt må bra. Inom ledargrupper behövs gemenskap, samhörighet och tillräcklig trygghet för att kunna finnas för varandra som inspiration och konkret hjälp i olika situationer.