VD sätter energinivån i ledningsgruppen och i hela bolaget

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Efter 17 års arbete som konsult kan jag med emfas konstatera och säga att VD är den absolut viktigaste energigivaren alternativ största energitjuven i ett bolag, oavsett storlek.

Så många bolag jag varit inne i inklusive de jag före min konsult tid arbetade i så kan jag konstatera att VD:s förhållningssätt, ledarfilosofi samt viljan till att utveckla sig själv är den starkaste faktor som påverkar arbetsglädjen och den enskilde medarbetarens vilja att bidra till det gemensamma resultatet. Här finns det såväl goda som mindre goda exempel.

I de positiva exemplen finns det några gemensamma faktorer där den grundläggande faktor handlar om VD:s äkthet i att hen verkligen tror på den enskilde människan och medarbetare. Att VD i sina möten med medarbetaren på ett ärligt sätt visar att hen respekterar var och en, att var och en är viktig för företaget vilket hen visar genom att VD och övriga ledare aktivt lyssnar och tar med medarbetarna i företagets utveckling.

De två viktigaste faktorerna är:
Först att VD släpper sin själviskhet d.v.s. att alla ska göra som hen gör eller tycker, att hens idéer och prioriteringar är de bästa o.s.v. och i stället laddar sitt ledarskap med en äkta värdegrund som utgår från tron på människan. Att VD därefter tydliggör för sig själv vad denna värdegrund innebär i praktisk handling d.v.s. hur hen gestaltar sin värdegrund.
Den andra faktorn är att VD ständigt rannsakar sig och ständigt utvecklar sig om hur hen lever efter sin värdegrund, att den är äkta så det inte är ett verktyg för att enbart stärka sin själviskhet och försök till popularitet.

När VD lever utifrån en ärlig och äkta värdegrund så smittar detta av sig till övriga ledare och ut till samtliga medarbetare och ett positivt energiflöde börjar strömma genom bolaget. Ett energiflöde som gör att alla känner trygghet och vågar tro på VD, de börjar uppskatta VD och övrig ledning. Viljan till att göra bra jobb, vara med att utveckla arbetsplatsen och ta ansvar ökar vilket skapar en ökad arbetsglädje och därmed ökar resultatet i resultaträkningen. Med andra ord, det blir ett positivt energiflöde i hela bolaget/arbetsplatsen.

När VD lever efter tron på människan eller som jag kallar det Kärlekens ledarfilosofi så ingår beteende och egenskaper som mod, tydlighet, ärlighet, att vara rak, empati och ödmjukhet som jag visar både mot och för mig själv och för mina medarbetare.
Tyvärr är många ledare rädda för att uppfattas som mjukisar eller tafatta om de börjar prata om kärlek och tron på människan. När denna rädsla slår till då kan du vara säker på att ledaren är rädd för sin status, sitt namn och ryckte, att tappa makten, ej uppfattas som drivande och framgångsrika etc. Det innebär att ledaren hänfaller till ett själviskt ledarskap där ego och rädsla styr. Det blir ett negativt energiflöde i bolaget för alla ledare och medarbetare lägger mycket tid på att fokusera på ”det dåliga ledarskapet”, tid på att leta fel och vältra sig i missnöjet med ledaren/na. När VD:s ledarskap är själviskt så smittar det till övriga ledare och det krävs en oerhörd styrka hos en enskild ledare att stå emot VD:s ledarskap. Oftast söker sig en sådan ledare sig bort från företaget. Detta ledarskap har vi för mycket av idag, såväl i världspolitiken som i enskilda företag och arbetsplatser.

Det har hänt och kommer att hända är att jag säger till VD att om inte hen är beredd att utveckla sitt ledarskap och låta ledarskapet utgå från en äkta värdegrund då kan jag inte göra mer i detta bolaget. Jag tydliggör att VD är stoppklossen och bromsen för företagets och dess övriga ledares utveckling och framgång.

Låt oss med gemensam kraft utveckla världens och företagens ledarskap till att bli värdegrundsladdat utifrån en äkta tro på alla människors kapacitet och vilja att göra något gott för sina medarbetare och det företag/arbetsplats de arbetar på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *