#metoo kampanjen sätter eld på värdegrundsutvecklingen och hur du lever den

Bosse HultqvistReflektionLeave a Comment

Äntligen har vi fått riktigt fått upp ljuset på all förnedring i den rika delen av världen. All förnedring av kvinnor, förföljda flyende, oliktänkande, homosexuella, andra troende och alla andra som enligt många inte följer normen, uppfattas som lägre stående, möjliga offer att ge sig på

När du frågar de flesta av dina medmänniskor om vad som är viktiga beteenden mellan människor så kommer ordet Respekt i stor sett alltid upp. Jag lovar att jag vet, jag har frågat ett stort antal, såväl svenskar som européer, asiater, amerikaner och andra nordbor.

När vi går på djupet av ordet Respekt så handlar det mycket om att bete sig mot andra människor så som jag själv vill att andra ska bete sig mot mig. Det handlar också mycket om allas lika värde.

Vad händer sedan när vi ska leva efter ordet Respekt, hur gestaltar vi det i vårt dagliga liv? Tyvärr kan vi i dessa dagar se att ord betyder inget om vi verkligen inte översätter det i vårt dagliga leverne och beteende, allt från vad vi tänker, säger och gör.

Jag tror att ett positivt resultat av allt det lidande som människor utsatts för som vi ser i det mediadrev som nu pågår med kända personer är att nu kommer värdegrundsfrågan riktigt upp på agendan. I alla hem, på alla arbetsplatser och alla andra sammanhang där vi på något sett förenar oss så kommer vi tvingas att diskutera hur vår värdegrund ser ut och hur vi verkligen lever den samt att vi kommer tvingas se till att värdegrunden blir en levande värdegrund. Det innebär att vi kommer tvingas utvärdera hur vi lever den ofta så att vi alltid har den i fokus.

Det vi inte ska glömma i hela sammanhanget är att i vissa fall av de övergrep som nu syns i media så är de gjorda av personer som tyvärr inte mår riktigt bra innerst inne. Det är personer som själva blivit utsatta för övergrepp på något sett, det är personer som inte har ”normal” spärr och det är personer med andra psykiska påfrestningar som gör att de utför de handlingar de gjort. Många gånger också i kombination med droger och/eller alkohol.

Detta är dock ingen ursäkt utan en förklaring varför vissa grövre saker kan ske. Det är också helt oförsvarbart att det får ske. Det ska inte heller förväxlas med dåligt omdöme som är en annan ingrediens hos ett antal.

När drevet på mediala människor har lagt sig kan vi starta ett nytt drev under haschtaggen #värdegrundsgestaltning. Här skickar vi in exempel på olika arbeten och åtgärder för att verkligen med en äkta vilja från alla inblandade ändra attityder och beteenden för att leva efter Respekt mot alla människor och allas lika värde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *