Reflektion v 17 o 18

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Ledarskap är betydande

I veckan som gick blev jag intervjuad av en journalist och vi pratade om utveckling av företag, ledarskap, värderingar och många av de områden som vi i vårt företag arbetar med.

Vi fastnade runt värderingar och hur viktigt det är att ett företag och en arbetsplats har arbetat med sin värdegrund d.v.s. sin själ och att värdegrunden verkligen har fått processats så att alla har en gemensam syn på vad företaget avser med sin värdegrund och hur vi ska leva efter vår värdegrund.

I vår värdegrundsdiskussion så tydliggjorde jag också hur viktigt och betydelsefullt ledarskapet är. Att ledarna verkligen har tagit till sig värdegrunden, vad det innebär att leda utifrån värdegrunden och att de verkligen lever efter värdegrunden.  Att ledarna också förstår att de är förebilder, våra medarbetare gör som ledarna gör och det gäller såväl arbetstid som fritid. Det innebär att en ledare är en förebild 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan året om.

Jag ser ibland, rätt ofta att ledare har svårt att förstå den stora betydelse som rollen har genom att förminska betydelsen och vara omedveten om hur ledarskapet påverkar stämningen i organisationen som i sin tur påverkar relationerna, utvecklingsmiljön och inte minst resultatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *